Losse artikels

Deze sectie binnen het variagedeelte van AGORA bevat door de lezers ingezonden artikelen, reisverslagen en alle andere artikelen die niet onder een specifiek thema passen.

China’s neoliberale huisvestingshervorming

Qianwen Li. Vertaald door: Wesley Gruijthuijsen Een gediversifieerd woningaanbod in Shanghai. Bron: Unsplash – Roadtrip with Raj Vanaf 1978 heeft …

Migratiekaart als politiek instrument

Mona Fias FRONTEX driemaandelijkse risico analyse Q2 2017 + FRONTEX.Bron: Frontex, 2017 Kaarten worden vaak gezien als dé manier bij …

Airbnb: Brussel en Amsterdam

Wesley Gruijthuijsen De Grote Markt in Brussel is één van de wijken met een groot aantal Airbnb’s. Bron: Leonhard Niederwimmer …

Ansichtkaarten van de 21e eeuw

Kin Wai Chu Ansichtkaarten worden al sinds de 19e eeuw gebruikt door toeristen. Maar hoe kunnen zij relevant blijven in …

Mondiale belangen in de global arctic

Mona Fias Transport met rib boten over de fjorden. Bron: Mona Fias De term Global Arctic wordt steeds meer gebruikt …

PlanDag 2023: Nooit of nu?

Jef Van den Driessche Sfeerimpressie PlanDag 2023. Bron: auteur Op 22 juni 2023 was AGORA naar jaarlijkse traditie aanwezig bij …

Ondergrondse ruimte als een vergeten dimensie

In ons dagelijkse leven bewegen we ons voortdurend en al dan niet bewust doorheen boven- en ondergrondse ruimtes. Ondanks een …
/ Losse artikelen

De ondergrondse weg naar duurzame steden

Shana Debrock & Maarten van Acker Onze stedelijke ondergrond is onbekend en onbemind terrein, een letterlijke en figuurlijke black box …
/ Losse artikelen

Spelenderwijs in gesprek over stedelijk voedselbeleid

Gemeenten kunnen op allerlei manieren sociale meerwaarde realiseren binnen het voedselsysteem van hun stad of regio, mits zij hierbij nauw …
/ Losse artikelen

Terug naar het platteland

Tijdens de coronacrisis leek er een opleving gaande van het platteland. Zou het platteland daadwerkelijk in populariteit toenemen, ook na …
/ Losse artikelen

Op je plek in een krimpgebied

Landelijke krimpgebieden staan voor de uitdaging om aantrekkelijke woonplekken te blijven. Wat zorgt ervoor dat inwoners in deze gebieden blijven …
/ Losse artikelen

Hangjongeren als verborgen experten

De stad is bij uitstek een plek voor uitwisseling. Het is een plek waar ‘onbekenden’ elkaar kunnen ontmoeten. Maar wat …
/ Losse artikelen

Erfgoed: ankerpunt of twistpunt?

Conflict is inherent aan erfgoed. Zo ontstaan er debatten over het al dan niet behouden, hergebruiken of aanpassen van bepaalde …
/ Losse artikelen

Erfgoed moet schuren

Hans Renes bespreekt in dit artikel waarom erfgoed niet bepaald ‘boerenkool eten en oude pandjes kijken is’. Erfgoed is altijd …
/ Losse artikelen

Segregatie in Gent en Antwerpen

Sociaaleconomische ongelijkheden nemen de laatste jaren in veel Europese landen toe, geldt dit ook voor Vlaamse steden? Op basis van …
/ Losse artikelen

Gated communities in Nederland: de nabije toekomst?

Steeds vaker verhuizen Nederlanders naar wijken die op een of andere manier deels van de buitenwereld zijn afgesloten. Wat verklaart …
/ Losse artikelen

De fiets: niet enkel een wondermiddel

Ruim 10 jaar geleden maakte AGORA een themanummer over de fiets, toen speedpedelecs nog aan sci-fi en virussen aan rampenfilms …
/ Losse artikelen

Fietsactivisme in Nederland

In historisch onderzoek wordt terecht gewezen op de belangrijke rol van het fietsactivisme in het veranderen van het verkeersbeleid ten …
/ Losse artikelen

Jeugbeweging als heterotopie?

Tienduizenden kinderen en jongeren in Vlaanderen kijken tijdens de schoolweek reikhalzend uit naar zaterdag of zondag op de jeugdbeweging. Maar …
/ Losse artikelen

Lust en liefde voorbij de slaapkamer

De afgelopen maanden was mensen ontmoeten bijna onmogelijk. De horeca was dicht, men moest afstand houden, en ook thuisbezoek was …
/ Losse artikelen

Verhitte woningmarkt: intimiteit en instemming

In Londen komt het regelmatig voor dat huurders door hoge huurprijzen gedwongen worden woonruimte te delen met partner of vrienden …
/ Losse artikelen

Toeristisch gedrag in Ljubljana

De stilstand van het internationale toerisme als gevolg van de coronacrisis, biedt kansen voor duurzamer toerisme. We trekken lessen uit …
/ Losse artikelen

Ook electorale geografie is niet (politiek) neutraal

De laatste jaren halen inzichten uit electorale geografie steeds vaker de mainstream media. In dit themanummer loodst AGORA u door …
/ Losse artikelen

Meer dan mooie kaarten!

Bij verkiezingen publiceren media steevast kaarten van de resultaten. Maar de electorale geografie is meer dan alleen maar kaarten. Meer …
/ Losse artikelen

De voedseltuin is altijd groener aan de overkant

In dit artikel leest u een verslag van de bijeenkomst ‘Voedsel van dichtbij: Van stadslandbouw naar korte keten’, alsmede van …
/ Losse artikelen

Nieuwe steden: waar, hoe en waarom

In snel verstedelijkende gebieden in het mondiale Zuiden zijn grootschalige vastgoedontwikkelingsprojecten populair. Maar hoe zien deze ‘nieuwe steden’ van de …
/ Losse artikelen

Bouwen op boerengrond in Mozambique

De recente toename aan masterplannen en infrastructuurprojecten in Afrika heeft een nieuw tijdperk van stedelijke ontwikkeling ingeluid. Murtah Shannon bespreekt …
/ Losse artikelen

Scriptierecensie – Airbnb: het perspectief van aanbieders

Airbnb mag dan een hot-topic zijn, wanneer het over Vlaanderen en Brussel gaat is onze kennis beperkt. Dat geldt in …
/ Losse artikelen

Hedendaagse alternatieven voor de hardnekkige wooncrisis

De zoektocht naar oplossingen voor de falende woningmarkt is terug van nooit weggeweest. De themaredactie van dit AGORA-nummer wil het …
/ Losse artikelen

De opmars van de internationale community land trust beweging

Terwijl wereldwijd woningprijzen stijgen, slagen Community Land Trusts (CLT’s) erin om betaalbaar wonen mogelijk te maken. Dit artikel kijkt naar …
/ Losse artikelen

Opleving en verval in Scheveningen

Scheveningen was ooit de meest succesvolle toeristische bestemming in de wijde regio. De eens zo statige badplaats beweegt echter al …
/ Losse artikelen

Cartografie: dood of springlevend?

De traditionele cartografie neemt binnen de ruimtelijke wetenschappen een steeds kleinere rol in, terwijl de mogelijkheden eindeloos lijken te zijn …
/ Losse artikelen

Cartografie in de Wijde Web Wereld

Vandaag de dag worden er, vooral op het Wereld Wijde Web, meer kaarten dan ooit door mensen gebruikt. Barend Köbben …
/ Losse artikelen

Plandag 2019: meer met meer

Hoofdredacteur Wesley Gruijthuijsen bezocht namens AGORA de Plandag op 23 mei j.l.. Het thema was dit keer ‘Meer met Meer’, …
/ Losse artikelen
Redactioneel: onze haat-liefde verhouding met de cartografie

Redactioneel: onze haat-liefde verhouding met de cartografie

Onze nieuwe hoofdredacteur, Wesley Gruijthuijsen, bespreekt in dit redactioneel de haat-liefde verhouding die veel geografen hebben met cartografie. Lees het …
/ Losse artikelen, Redactioneel
Airbnb op de kaart

Airbnb op de kaart

Egbert van der Zee & Demi van Weerdenburg Deze video laat de ontwikkeling van Airbnb hot- en coldspots zien in …
/ Losse artikelen
Oude kaarten op de wip

Oude kaarten op de wip

Bram Vannieuwenhuyze In de laatste jaren zijn diverse digitale projecten rond en met oude kaarten opgezet. In het artikel van …
/ Losse artikelen

AGORA 2014-2019: in lijn met de tijdsgeest

Het lijkt inmiddels traditie te worden; bij een lustrum van AGORA Magazine neemt de (hoofd) redactie zichzelf eens kritisch onder …
/ Losse artikelen

Een kijkje in de spiegel

Dat AGORA al decennialang netwerken smeedt tussen sociaal-ruimtelijke wetenschappers, beleidsmakers en disciplines over de generaties heen is evident. Maar hoe …
/ Losse artikelen

Van maakbaarheid naar ontwikkeling

Heel wat thema’s in AGORA raken aan de beleidsmatige ordening van de ruimte. Het is dan ook niet verwonderlijk dat …
/ Losse artikelen

Prikkelende quotes uit het AGORA-archief

In de rijke AGORA geschiedenis zijn veel interessante artikelen en spraakmakende uitspraken terug te vinden. In dit artikel wordt een …
/ Losse artikelen

Onderweg naar Omgevingsdenken

In Vlaanderen en Nederland worden de komende jaren nieuwe beleidskaders voor omgevingsplanning ingevoerd. De themaredactie leidt in dit artikel dit …
/ Losse artikelen

Participeren moet je leren

Hoe betrek je inwoners bij de ruimtelijke koers van de stad? Deze vraag houdt Nederlandse gemeenten bezig bij het opstellen …
/ Losse artikelen

Betonflop

Na de mislukte poging om in Vlaanderen met het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen een efficiënt ruimtelijk beleid op de sporen te …
/ Losse artikelen

De ontgonnen wereld van de muziekgeografie

Muziek en geografie zijn nauwelijks los van elkaar te zien. Muziek wordt geproduceerd op plekken waar mensen samenkomen en elkaar …
/ Losse artikelen

Detroit in 10 liedjes

Uitzonderlijk veel grote en bekende artiesten hebben een band met Detroit. Hoe kan één stad zoveel muziek voortbrengen, en welke …
/ Losse artikelen

Stigma op achterstandswijken

Inwoners van achterstandswijken zouden zich individualiseren omdat zij zich schamen voor het stigma op hun buurt. Dit artikel laat aan …
/ Losse artikelen

Stedelijk metabolisme: van theoretisch concept naar tastbare praktijk

‘Stedelijk metabolisme’ vindt als concept steeds meer zijn weg naar de stedenbouwkundige praktijk in België en Nederland. In dit inleidend …
/ Losse artikelen

Pioniers van een duurzaam stedelijk metabolisme

Een stad kan niet functioneren zonder constante stromen van water, energie, voedsel en materialen. Het concept ‘stedelijk metabolisme’ duikt in …
/ Losse artikelen

Betonstop: Van metafoor tot werkelijkheid?

In de Vlaamse media gonsde het de afgelopen jaren van “de betonstop”. Al snel na de introductie ging het begrip …
/ Losse artikelen

Komt hoogmoed voor de bouwval?

In het inleidende artikel van dit nummer bespreekt de themaredactie de actualiteit rondom hoogbouw. Het bouwen van meer woningen per …
/ Losse artikelen

Ondermijnt hoogbouw de menselijke maat?

Met een oververhitte woningmarkt in de Randstad en daarbuiten klinkt de roep om bouwen, bouwen, bouwen bijna overal. Maar dat …
/ Losse artikelen

Meerwaarde door PPS?

Publiek-Private Samenwerking (PPS) in de transportinfrastructuur is populair vanuit het idee dat samenwerking meerwaarde zou opleveren voor de betrokken partijen …
/ Losse artikelen

Je bent wat je eet

Voedsel is in de afgelopen jaren een belangrijke graadmeter geworden voor veranderingen in dorpen, wijken en steden. Voedsel is verbonden …
/ Losse artikelen

In de koffiebar

De groei van de stedelijke middenklasse gaat gepaard met ingrijpende veranderingen in het winkellandschap. In dit artikel kijken Rath en …
/ Losse artikelen

De fiets: gelijkmaker of distinctiemiddel?

In Nederland fietst vrijwel iedereen. Maar deze egalitaire fietscultuur is uitzonderlijk. In andere landen wordt de discussie gevoerd over sociale …
/ Losse artikelen

Stemmen uit het antropoceen

Een groeiend aantal wetenschappers stelt dat deze menselijke invloed de aarde onmiskenbaar, en misschien wel onomkeerbaar, verandert. Is dat zo? …
/ Losse artikelen

Duurzaamheid als fantasie

Interview met Erik Swyngedouw. AGORA ging met hem in gesprek over hoe de these van het antropoceen zich tot de …
/ Losse artikelen

Cameratoezicht. veiligheid en een frisdrank-reclame

In toenemende mate ligt er nadruk op onveiligheid en inzet van toezicht- en controlemaatregelen in het hedendaagse straatbeeld. Deze ontwikkelingen …
/ Losse artikelen

Stedelijke diversiteit; een introductie

Steden worden steeds diverser wat betreft hun bevolkingssamenstelling en de functies van de stad (werken, wonen, vrije tijd). Wetenschappers spreken …
/ Losse artikelen

Solidariteit in superdiversiteit

In de voorbije vier jaar zette een multidisciplinair team in Vlaanderen en Brussel een grootschalig onderzoek op naar het samenleven …
/ Losse artikelen

Wegeninfrastructuur als lens voor het koloniale bouwproject

Het wegennetwerk is een weinig onderzocht onderwerp in de Afrikaanse transportgeschiedenis. Toch kunnen wegen dienen als sleutels om een complex …
/ Losse artikelen

Sociaal-ruimtelijke dynamieken van een nieuwe wereldmacht

Al enige jaren kijken wij vanuit Europa vol ontzag, verbazing, en soms ook afgrijzen naar de ongelofelijke infrastructurele en stedelijke …
/ Losse artikelen

Vult China het internationaal leiderschapsvacuüm?

Werpt het eens zo gesloten China zijn schuchterheid af en treedt het uit de coulissen als nieuwe leider van de …
/ Losse artikelen

De Talige Stad

De stad is van oudsher een plaats waar verschillende mensen elkaar ontmoeten en daarom ook een plaats waar verschillende talen …
/ Losse artikelen

Stedelijk verzet uit onverwachte hoek

Klassieke sociale bewegingen en vakbonden zijn de afgelopen decennia minder succesvol geworden in het mobiliseren van verzet. In dit themanummer …
/ Losse artikelen

Louter Lucht?

In dit stuk brengen Loopmans, Marrécau en de ruimtelijke ongelijkheid van luchtkwaliteit in Antwerpen in beeld. Ze tonen hoe deze …
/ Losse artikelen

De geograaf in de maatschappij: toen, nu en later

Wat is sociale geografie en wat kun je ermee worden? Ramon Holle duikt hij in het verleden van de wetenschap …
/ Losse artikelen

De Slimme Stad

‘Smart’ of slim is het nieuwe toverwoord voor steden wereldwijd. Er bestaat echter geen eenduidige definitie voor dit containerbegrip. Met …
/ Losse artikelen

Gent: Stad van Slimme Mensen

Veel steden in Vlaanderen en Nederland profileren zichzelf tegenwoordig als slim. Ze focussen op de nieuwste technologische ontwikkelingen. In dit …
/ Losse artikelen

Een krappere leefwereld in Ierse steden

Voor jongvolwassenen in Ierse achterstandswijken zijn de gevolgen van overheidsbezuinigingen meer dan alleen economisch. Een samenspel van maatregelen vermindert de …
/ Losse artikelen

Overal Stad?

In de verbeelding is de stad dikwijls vormelijk en functioneel één evenwichtig geheel. Een bijna sprookjesachtig mechaniek. De verstedelijkingsvormen die …
/ Losse artikelen

Bedrijventerreinen als urbanisatiemotor

Erik Louw Zo’n tien jaar geleden stonden bedrijventerreinen volop in de belangstelling, zij het negatief.  Nu de discussies geluwd zijn …
/ Losse artikelen

Samenleven op de Zuiderdokken

Dit voorjaar werd het nieuwe ontwerp voor de gedempte Zuiderdokken in Antwerpen bekend gemaakt. Dat feit vormde de aanleiding om …
/ Losse artikelen

De Gezonde Stad

Steeds vaker worden we geconfronteerd met negatieve gezondheidseffecten van wonen in de stad. In dit nummer staan de negatieve invloeden …
/ Losse artikelen

De stad als verleidelijke voedselomgeving

Eten en drinken is niet meer weg te denken uit ons straatbeeld: bijna altijd en overal is dit verkrijgbaar. Dit …
/ Losse artikelen

Ontwerpen met open ruimte in peri-urbane gebieden

De open ruimte in peri-urbane gebieden staat onder druk. Kan de creatie van een productief landschap een toekomstperspectief bieden voor …
/ Losse artikelen

Geo-onderwijs: Aardrijkskunde zoekt (en vindt?) richting.

Zowel in Nederland als in Vlaanderen hoort aardrijkskunde vanaf het basisonderwijs tot aan het einde van het secundair onderwijs nog …
/ Losse artikelen

Complexe wereld ontrafeld door systeemdenken

Hoe kunnen we leerlingen in het secundair onderwijs helpen om de complexiteit van onze geglobaliseerde wereld te begrijpen? Inzicht in …
/ Losse artikelen

Van stadssnelweg naar publieke ruimte

De Brusselse kleine ring: een ruimte exclusief ingericht op maat van de auto, midden in de stad. Een gebiedsgerichte heraanleg, …
/ Losse artikelen
Boekrecensie van Visies op de Stad

Boekrecensie van Visies op de Stad

Clemens de Olde – Los Zand Clemens de Olde bespreekt het boek Visies op de Stad: van tuindorp tot smart city.  …
/ Losse artikelen

On/Welkom: inleiding

Dit nummer geeft inzicht in de leefwereld van migranten die door de staat als onwelkom worden bestempeld (ongedocumenteerde migranten / …
/ Losse artikelen

Na de 28e dag

Nadat een asielzoeker zijn of haar intrek neemt in een AZC (Asielzoekers Centrum) wordt duidelijk gemaakt dat hij/zij moet gaan …
/ Losse artikelen

Taksim protesten, recht op de stad?

Tijdens de laatste meidagen van 2013 trokken de protesten op het Taksimplein in Istanbul wereldwijde aandacht. Dit artikel situeert de …
/ Losse artikelen

Het vastgoed/financieel complex: inleiding

Het vastgoed/financieel-complex is een metafoor die erop duidt dat de vastgoedsector, de financiële sector en de staat steeds verder vervlochten …
/ Losse artikelen

Onbetaalbaar vastgoed in Beiroet

Beiroet, Libanon, roept bij vele mensen beelden op van oorlog. Niet geheel onterecht, maar vaak wordt hierdoor vergeten dat het …
/ Losse artikelen

Syrische vluchtelingen in Istanbul

Naast Libanon en Jordanië heeft ook Turkije te maken met een groter wordende toestroom aan Syrische vluchtelingen. Veel Syrische vluchtelingen …
/ Losse artikelen

Bestaat de post-socialistische stad?

Grauw, industrieel en eentonig. De bestaande clichés rond steden in Oost-Europa zijn nog steeds hardnekkig. Inmiddels ligt ‘de val van …
/ Losse artikelen

De vloek van socialistisch erfgoed

Veel post-socialistische steden staan voor een ingewikkeld dilemma: er moet een antwoord worden geformuleerd op het erfgoed uit het socialistische …
/ Losse artikelen

Leven met diversiteit

Feijenoord is een deelgemeente die geconfronteerd wordt met stijgende diversiteit. Dagelijks ontmoeten bewoners anderen die niet tot dezelfde etnische groep …
/ Losse artikelen

Ruimte maken voor geschiedenis

Het vormgeven van de ruimte voor de komende decennia is de kern van ruimtelijke planning, stedenbouw en architectuur. Tijdens de …
/ Losse artikelen

Historische pakhuizen in Brussel

Historische pakhuizen stille getuigen van een vervlogen intense economische activiteit. Vandaag wordt dit industrieel en commercieel erfgoed echter bedreigd en …
/ Losse artikelen

Nieuwe geschiedenis in oude steden

De afgelopen vijfentwintig jaar is er fors gebouwd in Nederlandse steden. In de Vierde Nota Extra, kortweg vinex, werd de …
/ Losse artikelen

Van stadsspoorweg tot Noord/Zuidlijn

De jaren zestig en zeventig waren voor de Amsterdamse metro de tijd van opgaan, blinken en, zo leek het, verzinken …
/ Losse artikelen

Sport in sociaalruimtelijk perspectief

Sport kan zorgen voor ontmoeting, verbinding en integratie maar ook leiden tot sociale uitsluiting. AGORA verkent in dit themanummer de …
/ Losse artikelen

Sociaal-maatschappelijke impact van voetbalclubs

Steeds vaker nemen professionele voetbalclubs initiatieven om een bijdrage te leveren op sociaal-maatschappelijk gebied. Wat zijn hiervoor de beweegredenen, en …
/ Losse artikelen

Duurzaam handelsmerk voor Oud-Berchem?

Gentrificatie en immigratie zijn veelbesproken thema’s. Ruimtelijk komen ze niet zelden in éénzelfde buurt voor. Voor de stationsbuurt van Oud-Berchem …
/ Losse artikelen

Maakbaar toerisme: kansen en kaders

Toerisme lijkt een panacee voor allerlei ruimtelijke problemen. De vraag is echter in welke mate toerisme te sturen is. Hoe …
/ Losse artikelen

De aantrekkingskracht van culturele hoofdsteden

Iedere stad lijkt culturele hoofdstad te willen worden. Waar eerst vooral grote toeristische steden deze titel kregen, zijn nu ook …
/ Losse artikelen

Place-making van ongedocumenteerde migranten in Italië

Ongedocumenteerde migranten worden vaak voorgesteld als onwelkome gasten. Schapendonk en Aparna weerspreken wij deze ‘out-of-place’ gedachte door expliciet aandacht te …
/ Losse artikelen

Ruimtelijkheid van collectieve actie

Strijd en conflict kunnen altijd uitbreken omdat niet iedereen in de maatschappij dezelfde belangen en voorkeuren deelt. AGORA onderzoekt hoe …
/ Losse artikelen

David tegen Lange Wapper

De Antwerpse Ring is daardoor één van de meest filegevoelige autowegen in Europa. Bovendien werd ze het onderwerp van een …
/ Losse artikelen

Landschap verdient ontwerp

Landschapsontwerp is een bijzonder interessante en waardevolle vorm van ruimtelijk ontwerp. Het uitdiepen van bestaande en het uitwerken van nieuwe …
/ Losse artikelen
Rechtvaardigheid als raamwerk

Rechtvaardigheid als raamwerk

Karel Martens Een echte transitie in het mobiliteitsbeleid blijft tot nu toe nog altijd uit. De hoop dat het denken over duurzaamheid …
/ Losse artikelen

Een nieuw mobiliteitstijdperk

Het huidige mobiliteitssysteem rammelt. We stoten te veel broeikasgassen uit en er is een steeds grotere roep om leefbare steden, …
/ Losse artikelen

Gefixeerd op techniek

AGORA ging met de toonaangevende wetenschappers Frank Geels en David Banister het gesprek aan over de rol van technologieën bij …
/ Losse artikelen
Starters in  Amsterdam: nieuwe ongelijkheden?

Starters in Amsterdam: nieuwe ongelijkheden?

Krapte op de Amsterdamse woningmarkt zorgt ervoor dat starters moeite hebben met het volgen van een wooncarrière in de stad …
/ Losse artikelen

Over aardappels en zelfplagiaat

De universiteit bevindt zich in woelige tijden. Wetenschapsfraude, kritiek op de onderwijskwaliteit en een grote vastgoedportefeuille. Hoog tijd om deze …
/ Losse artikelen

Succes verblindt

De ruimtelijke ordening in Nederland wordt vaak voorgesteld als een succes. Kritiek erop heeft lange tijd weinig aandacht en ruimte …
/ Losse artikelen

AGORA 2009-2013: Een magazine in zwart-wit

AGORA is 30 jaar! Is de afgelopen jaren is de relatie met de universiteit gaandeweg veranderd. Veelal onbewust heeft AGORA …
/ Losse artikelen

De nacht als onontgonnen onderzoeksterrein

’s Nachts gebeuren er allerlei interessante dingen in de stad. Toch wordt er in zowel onderzoek als in beleid weinig …
/ Losse artikelen

Stadsonderzoek is nachtblind

De sociologie kent een blinde vlek voor het nachtelijke bestaan. Van de vierentwintiguurseconomie lijken sociaalwetenschappelijke onderzoekers alleen de periode van …
/ Losse artikelen

Carnaval aan de Amstel

Na de sombere jaren tachtig veranderde Amsterdam met de komst van house en XTC in een ‘euforische stad’. Nu, vijfentwintig jaar later, wordt …
/ Losse artikelen
Bredere wegen, bredere files?

Bredere wegen, bredere files?

Kobe Boussauw Afgaande op de media behoort congestie vandaag tot één van de grote maatschappelijke problemen. Volgens Amerikaanse filestatistieken zijn België en …
/ Losse artikelen

Goede imago’s: doel of middel?

Het imago van een plek wordt vaak als een product gezien dat overheden graag in de etalage zetten. AGORA werpt …
/ Losse artikelen

Citymarketeer in crisistijd

Citymarketingcampagnes zijn, mits er efficiënt samengewerkt wordt, in het belang van iedereen, zo menen Frits Huffnagel en Frans van der …
/ Losse artikelen

Ruimte voor ouderen

De negatieve economische gevolgen van vergrijzing staan volop in de aandacht, waarbij ouderen vaak als probleem worden gezien. In dit …
/ Losse artikelen

Transnationaal ouder worden

Ook ouderen migreren steeds vaker, of zijn in de loop van hun leven gemigreerd. Met Tine Buffel, Dale Dannefer en …
/ Losse artikelen

Scheefwonen

Scheefwonen wel of niet rechtvaardig? Frank Verwoerd & Ed Nozeman en Arco Leusink gaan in discussie …
/ Losse artikelen

Samen werken aan een groene stad

Juist omdat groene projecten veelal vorm krijgen in de lokale context is een belangrijke vraag wie de betrokkenen zijn en …
/ Losse artikelen

Seksualiteit in de 21ste eeuw

Seksualiteit is niet slechts een niemendalletje, maar een menselijk fundament met een uiterst complexe dynamiek in de maatschappelijke ruimte. Daarover …
/ Losse artikelen

Planning is niet waarde-n-loos

OPROEP VOOR PAPERS! – PLANDAG 2013 – Donderdag 23 mei 2013 te Antwerpen. Klik op de banner voor meer informatie! …
/ Losse artikelen
Een brede blik op hedendaagse woonpatronen

Een brede blik op hedendaagse woonpatronen

Wonen is een thema dat iedereen raakt. Wordt het aanbod op de vraag afgesteld of juist anders om? In hoeverre …
/ Losse artikelen

De gevangen keuze tussen woningtypes

Woningen zijn er in alle smaken en geuren. Men zou dus durven denken dat het aanbod van woningen bij uitstek …
/ Losse artikelen

De grens als begin

Grenzen worden vaak geassocieerd met afbakening, distantie en waar iets ophoudt. AGORA belicht een betekenis die juist meer oog heeft …
/ Losse artikelen

Ontwerp de grens

Grensoverschrijdend denken in de planning en geografie komt nog steeds vaak maar moeilijk van de grond. Het ‘einde plangebied’ denken …
/ Losse artikelen