On/Welkom: inleiding

Foto: Ramin Rasouli
Foto: Ramin Rasouli

Joris Schapendonk, Kolar Aparna, Olivier Kramsch

Dit nummer geeft inzicht in de leefwereld van migranten die door de staat als onwelkom worden bestempeld (ongedocumenteerde migranten / uitgeprocedeerde asielzoekers). Dit actuele thema in zowel Nederland als België wordt nog onvoldoende vanuit een ruimtelijk perspectief benaderd. Het achterliggende doel is dan ook om de ruimtelijke dimensie van het verwelkomen en niet-verwelkomen te belichten, teneinde de grenzen van gastvrijheid en de daarbij horende alledaagse sociaal-ruimtelijke gevolgen te bespreken.

Lees het volledige artikel online (pdf)