Over dit tijdschrift

AGORA is een populair-wetenschappelijk magazine dat zich bezighoudt met actuele sociaalruimtelijke vraagstukken. AGORA is een Nederlands-Vlaams magazine met zowel abonnees als redacteurs aan beide zijden van de grens.

De ambitie van AGORA is onderbelichte en actuele sociaalruimtelijke thema’s op een kritische en leesbare manier over het voetlicht te brengen.  AGORA streeft ernaar deze thema’s te agenderen, een eigenzinnige visie te formuleren en ze in een breder kader plaatsen. AGORA slaat hiermee de brug tussen studenten en gevorderde wetenschappers, tussen wetenschap en praktijk en tussen Nederland en Vlaanderen.  AGORA is hierdoor niet specifiek beleidsgericht, maar wel beleidsrelevant!

In ieder nummer staat een thema centraal.  De thema’s Sport, Nachtleven, Geo-onderwijs, Fietsen, de Post-Socialistische Stad en On/welkom zijn enkele voorbeelden van de afgelopen jaren. Naast de thema-artikelen is er een uitgebreid variagedeelte. Hierin is ruimte voor ingezonden artikelen en voor recensies over boeken en scripties. Iedere AGORA besluit met een column waarin een prominent figuur uit de ruimtelijke sector de ‘vrije ruimte’ krijgt zijn visie, onvrede of verbazing mag uiten. AGORA is volledig open en digitaal beschikbaar en maakt daarom gebruik van de Creative Commons, met naamsvermelding, niet commercieel, geen afgeleide werken (CC BY-NC-ND 3.0 NL) licentie. Auteurs die publiceren in AGORA stemmen automatisch in met de digitale publicatie van hun werk.

De redactie bestaat voornamelijk uit planologen, sociaal-geografen, stadssociologen en stedenbouwkundigen in het begin van hun carrière, die actief zijn in de beleidspraktijk of op een universiteit.

Geschiedenis
AGORA is in 1984 begonnen als een initiatief van een aantal afgestudeerde sociaal geografen en planologen, die vanuit de Stichting voor Ruimtelijk Advies Beleid en Onderzoek (Strabo) op vrijwillige basis het blad maakten. De redactie was grotendeel verbonden aan SISWO, Instituut voor Maatschappijwetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam. Sinds 2000 staan we op eigen benen en wordt AGORA uitgegeven – zonder winstoogmerk – door Stichting Tijdschrift AGORA gevestigd te Utrecht. Voor een uitgebreide omschrijving van onze ontstaansgeschiedenis, volg deze link.

Redactie
Ongeveer vijfentwintig enthousiaste vrijwilligers bemannen de redactie: studenten, promovendi, postdocs en jonge professionals afkomstig uit diverse sociaal-ruimtelijke disciplines. Veel redacteurs zijn door hun studie of werk verbonden aan Nederlandse of Belgische Universiteiten zoals de Katholieke Universiteit Leuven, Universiteit Antwerpen, Universiteit Gent, Erasmus Universiteit Rotterdam, Radboud Universiteit, Rijksuniversiteit Groningen, Technische Universiteit Delft, Universiteit Utrecht, Universiteit van Amsterdam en Vrije Universiteit Brussel. Een aantal van deze redacteurs is belast met de hoofdredactie, eindredactie, het penningmeesterschap en secretariaatswerkzaamheden. De redactie wordt ondersteund door een aantal redactieadviseurs en bij gelegenheid wordt bovendien gewerkt met gastredacteurs.

Vormgeving
Sinds nummer 1 van 2008 verschijnt AGORA in haar huidige stijl, ontworpen door Maarten Mieras en Jeroen Sikma (freelance professionele vormgevers). Anouska Jasperen en Suzanne Lansbergen zijn sinds begin 2019 verantwoordelijk voor de productie en vormgeving.

Druk
De druk van AGORA wordt verzorgd door AD Mercurius.

Lezerspubliek
AGORA heeft een gevarieerd lezerspubliek, om en nabij evenredig verdeeld naar studenten, particulieren en instituten. Verder levert AGORA nummers aan verschillende universiteiten in de vorm van bulkabonnementen.

Peer Review Proces
Alle reguliere artikelen (zowel binnen een themanummer als in Varia) in AGORA Magazine worden onderworpen aan een peer review proces. Dit wil zeggen dat zij door tenminste twee reviewers worden nagelezen, beoordeeld en van feedback voorzien. Op basis van de reviewrapporten neemt de verantwoordelijke editor een beslissing over het accepteren of weigeren van het artikel.

De vaste rubrieken in AGORA (bv. recensies, de Vrije Ruimte, Klassieker, redactioneel) worden ook altijd nagelezen, maar worden vooral taalkundig beoordeeld en aangepast. Op deze artikelen is het officiële peer review proces dus niet altijd van toepassing.

Het gehele AGORA archief is gedigitaliseerd en online te vinden via de bibliotheek van de Universiteit van Gent. Via deze link zijn alle losse artikelen te doorzoeken en kosteloos te downloaden.

Voor vragen hierover kunt u terecht bij de Hoofdredactie van AGORA (agora.hoofdredactie@gmail.com).