Goede imago’s: doel of middel?

2013-4 Goede imago's afbeeldingChristel van Wijk, Barend Wind & Martin Boisen

Het imago van een plek wordt vaak als een product gezien dat lokale en regionale overheden graag in de etalage zetten. Hoewel dit al eeuwen lang het geval is, lijkt de scheidslijn tussen gebruiks- en belevingswaarde onder invloed van het neoliberalisme verder te vervagen. AGORA werpt een kritisch licht op wat dit betekent voor de stad en haar inwoners.

Lees het volledige artikel (pdf)