Planning is niet waarde-n-loos

OPROEP VOOR PAPERS! – PLANDAG 2013 – Donderdag 23 mei 2013 te Antwerpen

Elke ontwerpopgave of planningsproces is een arena waar ethische, politieke, religieuze, economische, sociale en andere principes mee de agenda bepalen. Soms expliciet, soms minder uitgesproken of verborgen op de achtergrond. Nieuwe concepten als cradle-to-cradle, biomimicry en transitie denken deden hun intrede in het duurzaamheid denken, maar het is onduidelijk hoe deze relateren tot regelgeving en planning. Is duurzaamheid de kernwaarde waar alles om draait? Of is nu het moment om nieuwe waarden te introduceren en/of duidelijker op de agenda te plaatsen? En zijn die waarden universeel in onze geglobaliseerde samenleving of zien we duidelijk verschillen, bijvoorbeeld alleen al tussen Nederland en Vlaanderen? In  verschillende sessies worden er discussies gehouden over (het behouden en loslaten van) waarden in de ruimtelijke planning.

Wij nodigen u graag uit om deel te nemen aan de discussies door middel van het indienen van een abstract. Deadline abstracts:  22 februari.

Ga voor meer en actuele informatie naar onze website www.plandag.net of volg ons op twitter (@PlanDag) en LinkedIn.