Samen werken aan een groene stad

2013-3 High Line top viewRoos de Haan

Groene burgerinitiatieven worden toegejuicht omdat ze de sociale samenhang binnen de buurt zouden bevorderen. Juist omdat groene projecten veelal vorm krijgen in deze lokale context is een belangrijke vraag wie de betrokkenen zijn en hoe belangen geborgd worden. In dit nummer belichten verschillende auteurs hoe stedelijk groen gecreëerd en onderhouden wordt en welke participatievormen hierin zijn te ontdekken.

Lees het volledige artikel online (pdf)