Scriptierecensie – Airbnb: het perspectief van aanbieders

2020-2_Gruijthuijsen_afbeeldingWesley Gruijthuijsen

Airbnb mag dan een hot-topic zijn, wanneer het over Vlaanderen en Brussel gaat is onze kennis beperkt. Dat geldt in het bijzonder wanneer het gaat over het perspectief van de hotelsector en aanbieders van Airbnb. Enkele scripties en eigen onderzoek proberen dit hiaat deels in te vullen.

Lees de scriptierecensie online.