Categorie: Losse artikelen

 • Mondiale belangen in de global arctic

  Mondiale belangen in de global arctic

  Mona Fias De term Global Arctic wordt steeds meer gebruikt om de mondiale impact van klimaat- en milieuveranderingen in het noordpoolgebied te benadrukken. Dit artikel bestudeert de betekenis van dit mondiale perspectief, de geopolitieke gevolgen en de rol van Nederland en België in de Arctische regio. In juni 2023 had ik het geluk te kunnen…

 • PlanDag 2023: Nooit of nu?

  PlanDag 2023: Nooit of nu?

  Jef Van den Driessche Op 22 juni 2023 was AGORA naar jaarlijkse traditie aanwezig bij de PlanDag, ditmaal georganiseerd in het Debatpodium Arminius te Rotterdam. De PlanDag biedt een forum voor dialoog en debat over de ontwikkelingen in het vakgebied van ruimtelijke professionals uit Nederland en België. Het thema luidde dit jaar ‘Nooit of nu’.…

 • Ondergrondse ruimte als een vergeten dimensie

  Ondergrondse ruimte als een vergeten dimensie

  In ons dagelijkse leven bewegen we ons voortdurend en al dan niet bewust doorheen boven- en ondergrondse ruimtes. Ondanks een lange traditie ontbreekt een geïntegreerde visie op ondergrondse ruimtes echter nog vaak. Voor ruimtelijke planners en architecten is de ondergrond eerder onbekend en zelfs onbemind terrein. Nochtans kan doordacht ondergronds ruimtegebruik een troef zijn om…

 • De ondergrondse weg naar duurzame steden

  De ondergrondse weg naar duurzame steden

  Shana Debrock & Maarten van Acker Onze stedelijke ondergrond is onbekend en onbemind terrein, een letterlijke en figuurlijke black box. Nochtans zit de grond onder onze voeten bomvol potentie om bij te dragen aan de creatie van meer duurzame steden.

 • Spelenderwijs in gesprek over stedelijk voedselbeleid

  Spelenderwijs in gesprek over stedelijk voedselbeleid

  Gemeenten kunnen op allerlei manieren sociale meerwaarde realiseren binnen het voedselsysteem van hun stad of regio, mits zij hierbij nauw samenwerken met burgers en lokale stakeholders. Op basis van haar doctoraatsonderzoek ontwikkelde Sara Smaal een bordspel waarmee stedelijke actoren met elkaar in gesprek kunnen gaan over de sociale impact van voedselbeleid en voedselinitiatieven.

 • Terug naar het platteland

  Terug naar het platteland

  Tijdens de coronacrisis leek er een opleving gaande van het platteland. Zou het platteland daadwerkelijk in populariteit toenemen, ook na de coronacrisis? De themaredactie van dit nummer gaat ‘terug naar het platteland’ en staat stil bij de toekomst van werken en wonen op het platteland.

 • Op je plek in een krimpgebied

  Op je plek in een krimpgebied

  Landelijke krimpgebieden staan voor de uitdaging om aantrekkelijke woonplekken te blijven. Wat zorgt ervoor dat inwoners in deze gebieden blijven en juist níet vertrekken? En op welke manier voelen zij zich verbonden met hun woonomgeving?

 • Hangjongeren als verborgen experten

  Hangjongeren als verborgen experten

  De stad is bij uitstek een plek voor uitwisseling. Het is een plek waar ‘onbekenden’ elkaar kunnen ontmoeten. Maar wat zijn de gevolgen als de verborgen experten, oftewel de hangjongeren, het minst verwelkomt worden in die publieke ruimte en er zelfs bewust uit geweerd worden?

 • Erfgoed: ankerpunt of twistpunt?

  Erfgoed: ankerpunt of twistpunt?

  Conflict is inherent aan erfgoed. Zo ontstaan er debatten over het al dan niet behouden, hergebruiken of aanpassen van bepaalde gebouwen, objecten en monumenten. De vraag is dan ook hoe om te gaan met deze debatten in een wereld die dialoog steeds vaker mijdt?

 • Erfgoed moet schuren

  Erfgoed moet schuren

  Hans Renes bespreekt in dit artikel waarom erfgoed niet bepaald ‘boerenkool eten en oude pandjes kijken is’. Erfgoed is altijd omstreden en moet dat ook zijn. Het moet een basis vormen voor discussie over wie we zijn en wie we willen zijn.