Ondergrondse ruimte als een vergeten dimensie

2021-4 volgend nummer fotoJef Van den Driessche, Kato Van Speybroeck & Wesley Gruijthuijsen

In ons dagelijkse leven bewegen we ons voortdurend en al dan niet bewust doorheen boven- en ondergrondse ruimtes. Ondanks een lange traditie ontbreekt een geïntegreerde visie op ondergrondse ruimtes echter nog vaak. Voor ruimtelijke planners en architecten is de ondergrond eerder onbekend en zelfs onbemind terrein. Nochtans kan doordacht ondergronds ruimtegebruik een troef zijn om duurzamer met de beschikbare, schaarse ruimte om te gaan.

Lees het inleidende artikel van dit themanummer hier