Bestaat de post-socialistische stad?

JFoto_Postsocstadorn Koelemaij, Barend Wind, Maartje Bodde & Valerie van Lieshout

Grauw, industrieel en eentonig. De bestaande clichés rond steden in Oost-Europa zijn nog steeds hardnekkig. Inmiddels ligt ‘de val van het socialisme’ alweer bijna 25 jaar achter ons. In deze AGORA kijken we naar de stand van zaken van de post-socialistische stad in de 21e eeuw.

Is de socialistische stad een inspiratiebron voor hedendaagse steden en moet deze vorm van stedenbouw gekoesterd worden? Of is het beter om de historie uit te wissen?

 

 

Lees het volledige artikel online (pdf)