Maakbaar toerisme: kansen en kaders

JPEG inleidend artikelArie Stoffelen, Boris van Zanten en Egbert van der Zee

Toerisme als motor voor regionale ontwikkeling.  Toerisme lijkt een panacee voor allerlei ruimtelijke problemen. Het is een oplossing voor de teruglopende omzet van winkelgebieden in stadscentra, voor hergebruik van verlaten en vervallen industrieel erfgoed en het biedt nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden voor een vergrijzend en demografisch krimpend platteland. Het is een argument voor natuurontwikkeling, voor culturele evenementen en voor infrastructurele investeringen. De vraag is echter in welke mate toerisme te sturen is. Hoe maakbaar is toerisme, en hoe controleerbaar is haar output?

Lees het volledige artikel online (pdf)