Een nieuw mobiliteitstijdperk

Inleidend-artikel-(Langstraat,Valenta&Pelzer)_ZW

Florian Langstraat, Stephan Valenta & Peter Pelzer

Het huidige mobiliteitssysteem rammelt. Allereerst  stoten we te veel broeikasgassen uit. Hiernaast is er een steeds grotere roep om leefbare steden, misschien wel zonder auto. Vraagstukken die om radicalere oplossingen vragen dan we gewend zijn van de hedendaagse vervoersplanologie. AGORA verkent de mogelijkheden van een mobiliteitstransitie.

Lees het volledige artikel online (pdf)