Erfgoed: ankerpunt of twistpunt?

Bron: Gwydion M. Williams (Flickr / CC BY 2.0)
Bron: Gwydion M. Williams (Flickr / CC BY 2.0)

Rens Jonker, Karim van Knippenberg en Egbert van der Zee

Conflict is inherent aan erfgoed. Er zijn immers veel waarden verbonden aan erfgoed en die kunnen voor iedereen anders zijn. Zo ontstaan er debatten over het al dan niet behouden, hergebruiken of aanpassen van bepaalde gebouwen, objecten en monumenten. De vraag is dan ook hoe om te gaan met deze debatten in een wereld die dialoog steeds vaker mijdt?

Lees het volledige artikel hier online