Label: Informele zorg

 • INFOGRAPHIC: Zorgbehoeften en mantelzorg in Vlaanderen: contrasterende ruimtelijke patronen

  INFOGRAPHIC: Zorgbehoeften en mantelzorg in Vlaanderen: contrasterende ruimtelijke patronen

  Ouder worden, een fysieke beperking hebben, het even mentaal moeilijker hebben of revalideren na een operatie zijn enkele van de vele situaties waarbij een persoon extra zorg nodig heeft. Naast professionele zorg zoals bijvoorbeeld formele thuiszorg, kunnen familieleden, buren of vrienden hulp bieden via mantelzorg. Vooral in West-Vlaanderen, de Vlaamse Ardennen en Limburg ligt het…

 • Vermist: Open Ruimte

  Vermist: Open Ruimte

  Wander Demuynck Wie ‘Vlaanderen’ en ‘ruimtelijke ordening’ in dezelfde zin gebruikt, verkondigt ogenschijnlijk een paradox. In Met voorbedachten rade – de sluipmoord op de open ruimte gaan journalist Peter Renard en academici Tom Coppens en Guy Vloebergh op zoek naar de ontwikkelingen in het ruimtelijk ordeningsbeleid die de verrommeling van het Vlaamse landschap in de…

 • Mondiale belangen in de global arctic

  Mondiale belangen in de global arctic

  Mona Fias De term Global Arctic wordt steeds meer gebruikt om de mondiale impact van klimaat- en milieuveranderingen in het noordpoolgebied te benadrukken. Dit artikel bestudeert de betekenis van dit mondiale perspectief, de geopolitieke gevolgen en de rol van Nederland en België in de Arctische regio. In juni 2023 had ik het geluk te kunnen…

 • PlanDag 2023: Nooit of nu?

  PlanDag 2023: Nooit of nu?

  Jef Van den Driessche Op 22 juni 2023 was AGORA naar jaarlijkse traditie aanwezig bij de PlanDag, ditmaal georganiseerd in het Debatpodium Arminius te Rotterdam. De PlanDag biedt een forum voor dialoog en debat over de ontwikkelingen in het vakgebied van ruimtelijke professionals uit Nederland en België. Het thema luidde dit jaar ‘Nooit of nu’.…

 • Solidariteit en zorg in neoliberale universiteiten

  Solidariteit en zorg in neoliberale universiteiten

  Sarah Mary Hall, Elizabeth Ackerley, Alison Briggs, Laura Fenton & Santiago Levya del Rio Het neoliberalisme heeft een alomtegenwoordige invloed op praktijken, structuren en ideologieën binnen moderne universiteiten. Als reactie hierop, richten we met dit artikel de aandacht op het bevorderen van solidariteit en zorg binnen de neoliberale universiteit door middel van relaties, ideeën en…

 • Vermaatshappelijkte zorg en burgerparticipatie

  Vermaatshappelijkte zorg en burgerparticipatie

  Cato Waeterloos & Jonas De Meulenaere “De eigen, vertrouwde omgeving zolang het kan; formele, geïnstitutionaliseerde zorg wanneer het moet”. Binnen dit beleid, is een steeds grotere rol weggelegd voor digitale platformen. Hoewel deze een unieke omgeving vormen waar ondersteuning spontaan kan groeien, blijft er een centrale rol weggelegd voor formele zorginstellingen en de politiek. De…

 • Vrijwilligersvervoer voor minder mobiele personen

  Vrijwilligersvervoer voor minder mobiele personen

  Caroline Beckers Je kent vast personen die omwille van ouderdom of een andere oorzaak niet langer zelfstandig kunnen verplaatsen en hierdoor soms geïsoleerd kunnen geraken. Om toch deel te nemen aan de maatschappij zijn ze vaak aangewezen op vrijwilligersvervoer. Maar ook hier botsen we op uitdagingen. Geïnterviewde Angelo Meuleman (angelo.meuleman@mpact.be) werkt al 15 jaar lang…

 • Het duurzaamheidsdilemma van buurtinitiatieven

  Het duurzaamheidsdilemma van buurtinitiatieven

  Mitchell van Dijk, Sander van Lanen & Jaap Nieuwenhuis De participatiesamenleving en de vermaatschappelijking van de zorg vergroten de rol van buurt- en vrijwilligersinitatieven als aanbieders van informele zorg geworden. Maar kunnen vrijwilligers goede en structurele ondersteuning bieden? Vrijwilligers worden om vele redenen actief, hun betrokkenheid is groot, maar hun voorkeuren schuren soms met de…

 • Grensoverschrijdend zorgzaam

  Grensoverschrijdend zorgzaam

  Informele zorg, het is zo’n term die je al snel doet nadenken over wat ermee bedoeld wordt. Je hoort hem wel eens vallen  in de onderzoeks- of beleidswereld , maar in het dagelijks leven kwam ik de term nog niet vaak tegen. Het Kennisplein Informele Zorg komt met de volgende definitie: het “gaat over alle…

 • Informele zorg verdient meer dan applaus

  Informele zorg verdient meer dan applaus

  Sander van Lanen, Valerie De Craene & Caroline Beckers Informele zorg staat hoog op de agenda bij maatschappelijke debatten, onder andere gedreven door de recente pandemie. Door veranderingen in onze maatschappelijke context neemt informele zorg gedeeltelijk de rol van formele zorg over. Maar terwijl het concept lovenswaardig klinkt, roept het begrip “informeel” lastige vragen op. …