De opmars van de internationale community land trust beweging

2020_1_Algoed en De PauwLine Algoed en Geert De Pauw

Terwijl wereldwijd woningprijzen stijgen, slagen Community Land Trusts (CLT’s) erin om betaalbaar wonen mogelijk te maken. Gemeenschappelijke grondeigendom, anti-speculatieve voorwaarden en collectief beheer zijn essentiële ingrediënten hiervoor. Dit artikel kijkt naar de opkomst van de internationale beweging van CLT’s, met specifieke aandacht voor de CLT’s van Brussel en San Juan, Puerto Rico. Vanuit deze voorbeelden wordt onderzocht wat de rol van CLT’s in België en Nederland kan zijn, en welke rol ze kunnen spelen in de context van informele wijken in het Globale Zuiden.

Lees het artikel hier online.