Fietsactivisme in Nederland

 

Bron: Nationaal Archief
Bron: Nationaal Archief

Manuel Stoffers

In historisch onderzoek wordt terecht gewezen op de belangrijke rol van het fietsactivisme in het veranderen van het verkeersbeleid ten gunste van fietsers. Maar succes of falen van het fietsactivisme kunnen niet los worden gezien van de politieke, maatschappelijke en culturele context, zoals het Nederlandse voorbeeld laat zien.

Lees dit artikel hier online.