Categorie: Nummer

 • Volume 39 • Nummer 4 • 2023 • Publieke Ruimte

  Volume 39 • Nummer 4 • 2023 • Publieke Ruimte

  In het komende themanummer zoomen we in op de publieke ruimte waarin we ons dagelijks voortbewegen. We vertrekken vanuit de vraag waartoe die publieke ruimte momenteel dient en door wie en wat die vormgegeven wordt. De wisselwerking tussen de inrichting en het gebruik van de publieke ruimte maakt meteen ook het spanningsveld zichtbaar tussen beleidsmakers…

 • Volume 39 • Nummer 3 • 2023 • Informele Zorg

  Volume 39 • Nummer 3 • 2023 • Informele Zorg

  Onder druk van bezuinigingen en het meer en meer inzetten op devermaatschappelijking van de zorg en de participatiesamenleving,lijkt informele zorg de ideale oplossing. Allerlei noden – boodschappendoen, kinderopvang, oefenkansen Nederlands, etc. – kunnen evengoeddoor buren, vrienden of familieleden vrijwillig en veelal onbetaaldworden ingevuld, toch? AGORA vraagt zich af wat het ruimtelijkgezien betekent wanneer deze informele…

 • Volume 39 • Nummer 2 • 2023 • Per Spoor

  Volume 39 • Nummer 2 • 2023 • Per Spoor

  Sinds een aantal jaar groeit de aandacht voor alles wat spoort. Steeds meer mensen met vliegschaamte pakken de trein naar Europese bestemmingen waar voordien het vliegtuig het vanzelfsprekende vervoersmiddel was. De Europese Unie werkt aan het verbeteren van het spoornetwerk. Het moet sneller, beter en vaker. Op de politieke agenda staan nieuwe tracés zoals de…

 • Volume 39 • Nummer 1 • 2023 • Varia

  Volume 39 • Nummer 1 • 2023 • Varia

  Hoewel er meestal een thema wordt gekozen, staat het volgende nummer in het teken van VARIA-artikelen. Daarin verkennen we de breedte van het sociaal-ruimtelijk domein en komen er verschillende onderwerpen terug waar AGORA regelmatig over schrijft. Zo wordt er onder andere ingegaan op de woningmarkt in China, en de shortterm huurmarkt in Cuba. Ook kijken…

 • Volume 38 • Nummer 3 • 2022 • De inclusieve energietransitie

  Volume 38 • Nummer 3 • 2022 • De inclusieve energietransitie

  We zijn in transitie. Sommigen beweren zelfs dat we in een tijdperk van transities zitten. Een transitie van fossiele energie naar duurzame energie. Van automobiliteit naar andere, duurzamere vormen van vervoer zoals fiets, openbaar vervoer en de elektrische (deel)auto. Een transitie van bezit naar gebruik. Deze transities gebeuren allemaal op samenlevingsniveau of zelfs daarboven. Op…

 • Volume 38 • Nummer 2 • 2022 • Thuis ouder worden

  Volume 38 • Nummer 2 • 2022 • Thuis ouder worden

  Waarom nog naar een rusthuis als je ook thuis ouder kan worden? Met alle schandalen in woonzorgcentra in combinatie met de toenemende vergrijzing lijkt thuis ouder worden het antwoord op alle problemen die het welzijn van ouderen momenteel bedreigen. Goedkoper! Ouderen kunnen in hun vertrouwde omgeving blijven! En familie en buren kunnen een handje toesteken,…

 • Volume 38 • Nummer 1 • 2022 • Geografie van bier

  Volume 38 • Nummer 1 • 2022 • Geografie van bier

  In dit nummer verdiept AGORA zich in de geografie van bier. Wie weleens door een willekeurige stad wandelt in Nederland of Vlaanderen heeft het vast wel gemerkt, het aantal brouwerijen en de aandacht voor ambachtelijk bier is enorm toegenomen. Hoog tijd om met een ruimtelijke lens naar dit soort ontwikkelingen te kijken. Hoe komt het…

 • Volume 37 • Nummer 4 • 2021 • Ondergrondse ruimte

  Volume 37 • Nummer 4 • 2021 • Ondergrondse ruimte

  In dit nummer verdiept AGORA zich in de grond. In de hedendaagse maatschappij bewegen we ons vaak onbewust tussen boven- en ondergrond. We nemen de ondergrondse metro, gaan uit in een ondergrondse club, parkeren onze auto in een ondergrondse garage en doen inkopen in een ondergronds shoppingcenter. Een geïntegreerde visie op de ondergrondse ruimte ontbreekt…

 • Volume 37 • Nummer 3 • 2021 • Terug naar het platteland

  Volume 37 • Nummer 3 • 2021 • Terug naar het platteland

  In het licht van de corona-pandemie staat het platteland weer in de schijnwerpers. Doordat veel mensen meer tijd thuis doorbrachten, werd de kwaliteit van de woonplek een belangrijker onderdeel van de afweging stad / platteland. Het contrast met de beeldvorming in de periode tot 2020 is heel scherp. Vooraf aan de coronacrisis kwakkelde het platteland,…

 • Volume 37 • Nummer 2 • 2021 • Erfgoed & conflict

  Volume 37 • Nummer 2 • 2021 • Erfgoed & conflict

  Conflict is inherent aan erfgoed. Er zijn immers veel waarden verbonden aan erfgoed en die kunnen voor iedereen anders zijn. Zo ontstaan er debatten over het al dan niet behouden, hergebruiken of aanpassen van bepaalde gebouwen, objecten en monumenten. Dit kan gaan over een groep bezorgde buurtbewoners die vragen heeft bij de herbestemming van de…