Volume 39 • Nummer 1 • 2023 • Varia

Hoewel er meestal een thema wordt gekozen, staat het volgende nummer in het teken van VARIA-artikelen. Daarin verkennen we de breedte van het sociaal-ruimtelijk domein en komen er verschillende onderwerpen terug waar AGORA regelmatig over schrijft. Zo wordt er onder andere ingegaan op de woningmarkt in China, en de shortterm huurmarkt in Cuba. Ook kijken we naar toeristische fietsroutes en regionale ontwikkeling en wordt er geschreven over een expeditie naar Spitsbergen. Tevens wordt er ingegaan op duurzame mobiliteit gerelateerd aan de ruimtelijke ordening van steden en kijken we naar het recht op de stad in Kenia. Tot slot besteden we aandacht aan de invloed van opvanglocaties op de integratie van asielzoekers. Een nummer om niet te missen dus!

Redactioneel
Redactioneel: een uitdagende tijd
Lees verder
Varia
Noordpoolexpeditie zet de mens in perspectief
Samen met wetenschappers, journalisten en toeristen reisde ik alsmasterstudent mee naar het gebied waar recente klimaatverandering extremetemperatuurstijgingen veroorzaakt: Spitsbergen. De opwarming van de aardezet er de relaties tussen toerisme, wetenschap, media en natuur onder druk:wat heeft hier prioriteit?
Lees verder
Minder mobiliteit en toch bereikbaar

Om klimaatdoelstellingen te halen is het verduurzamen van mobiliteit noodzakelijk. Beleid en maatregelen voor duurzame mobiliteit zijn vaak gericht op meer elektrisch rijden en meer fietsen. Maar kunnen we ook uit met een beetje minder mobiliteit? En hoe kan de inrichting of structuur van steden daar een rol in spelen?

Lees verder
Locatie als middel voor integratie

Het opvangbeleid voor asielzoekers in België functioneert reactief op het aantal asielaanvragen, waardoor vaak op erg korte tijd nieuwe opvangplaatsen voorzien moeten worden. Hierdoor is er weinig ruimte om structureel na te denken over goede locaties voor opvang, terwijl dit een grote impact heeft, onder andere op integratiemogelijkheden.

Lees verder
Toeristische routes als regionale hefboom

Een toeristische route kan aanleiding geven tot regionale ontwikkeling en cohesie. Hoe ontwikkelen bestemmingsmanagers, binnen het gefragmenteerde landschap van toerisme, en met respect voor de eigenheid van de regio, een sociaal en ruimtelijk inclusief product?

Lees verder
Van casa particular naar boetiekhotel op Cuba

Er is de laatste tijd veel geschreven over hoe de proliferatie van kortetermijnverhuur (KTV) wereldwijd stedelijke landschappen en huisvestingssystemen heeft beïnvloed. Toeristificatie van wijken en het toenemende tekort aan (betaalbare) woningen zijn twee van de meest gerapporteerde effecten. Maar hoe zit dat in Cuba waar homestays al een belangrijk onderdeel waren van het toerisme?

Lees verder
Speculatie op de Chinese woningmarkt

In 2022 slaagden twee Chinese vastgoedontwikkelaars er niet in om hun schulden af te lossen. Het gaat om Evergrande, één van de grootste ontwikkelaars van het land, en Greenland Holdings Corp, dat gedeeltelijk in eigendom is van de staat. De vastgoedmarkt is een belangrijke zuil van de Chinese economie. De neergang van twee belangrijke spelers op de vastgoedmarkt roept dan ook ernstige vragen op.

Lees verder
Het recht op de Afrikaanse stad

Steden worden beschouwd als de bouwstenen van nationale economieën en centra van innovatie. Toch zijn ze door hun diversiteit in bevolking en in gebruik ook een bron van marginalisering en uitsluiting geworden. Dit artikel onderzoekt hoe gemarginaliseerde sloppenwijkbewoners in Nairobi, Kenia, hun collectieve macht hebben gebruikt om het recht op te eisen op een stad die hen (nog steeds) uitsluit.

Lees verder
Digitale herbebossing

Stel je voor dat je dagelijkse surfgedrag de planeet groener kan maken en elke klik van je online zoektocht een boom oplevert. Dit is geen science-fictionscenario: zoekmachine Ecosia plant al dan 10 jaar bomen om de wereldwijde achteruitgang van de natuur tegen te gaan. Maar er zit een addertje onder het gras.

Lees verder