Volume 37 • Nummer 3 • 2021 • Terug naar het platteland

In het licht van de corona-pandemie staat het platteland weer in de schijnwerpers. Doordat veel mensen meer tijd thuis doorbrachten, werd de kwaliteit van de woonplek een belangrijker onderdeel van de afweging stad / platteland. Het contrast met de beeldvorming in de periode tot 2020 is heel scherp. Vooraf aan de coronacrisis kwakkelde het platteland, het vergrijsde, ontvolkte, en de dekkingsgraad van de voorzieningen holde achteruit. In het volgende nummer kijken we naar de stand van zaken van de belangrijkste ontwikkelingen op het platteland van voor 2020 en verbinden deze met de ontwikkelingen van nu. We staan stil bij wat mensen bindt met het platteland, welke zaken belangrijk zijn voor de kwaliteit van wonen, werken, en leven, en blikken vooruit op wat het platteland in de aankomende jarenstaat te wachten. Kortom, na lange tijd gaat AGORA terug naar het platteland: waar staan we en welke kant gaat het op.

Redactioneel
Redactioneel: Corona deed online dromen van een langzaam leven
Lees verder
Thema
Terug naar het platteland

Tijdens de coronacrisis leek er een opleving gaande van het platteland. Zou het platteland daadwerkelijk in populariteit toenemen, ook na de coronacrisis? Wij gaan ‘terug naar het platteland’ en staan stil bij de toekomst van werken en wonen op het platteland.

Lees verder
De diversiteit van blijvers in Oost-Groningen

De bevolkingsgeografie doet meer onderzoek naar migratie en heeft minder aandacht voor de keuze om te blijven. Dit houdt het beeld in stand van passieve blijvers op het platteland versus ambitieuze vertrekkers richting de stad. In dit artikel staan we juist stil bij de diversiteit van blijvers op het platteland.

Lees verder
Op je plek in een krimpgebied

Landelijke krimpgebieden staan voor de uitdaging om aantrekkelijke woonplekken te blijven. Wat zorgt ervoor dat inwoners in deze gebieden blijven en juist níet vertrekken? En op welke manier voelen zij zich verbonden met hun woonomgeving?

Lees verder
Het verlies van voorzieningen

Wim Sonneveld zong in de jaren ‘50 over ‘ons dorp’, met de bakker en de slager en alles wat verandert. Nu sluiten de basisschool, sportclub of supermarkt, en als ik de krantenkoppen mag geloven doet de sluiting van voorzieningen nog steeds pijn. Maar waarom eigenlijk?

Lees verder
Klein wonen in ruimtelijke gebieden

De afgelopen vijf jaar zijn tiny houses sterk gestegen in populariteit, maar vanwege schaarse ruimte is in de stad weinig plek voor deze woonvorm. Biedt het platteland meer kansen voor woonpioniers?

Lees verder
Impact corona op agrovoedingssector

De coronacrisis toonde aan hoe belangrijk een veerkrachtig agrovoedingssysteem is. In het voorjaar van 2020 onderzocht het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) de impact van deze crisis op de agrovoedingssector, om de veerkrachtbepalende elementen te identificeren via een enquête onder landbouwbedrijven en dieptegesprekken met vertegenwoordigers van de sector.

Lees verder
Vernieuwde beleidsaandacht voor het platteland

De EU heeft een landbouwbeleid en een plattelandsbeleid, samen het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Er wordt een nieuw GLB opgemaakt, wat hevige discussies opwekt over de te spenderen miljarden, maar ook over de toekomst van het platteland. AGORA sprak professor landbouwbeleid Guido van Huylenbroeck om te weten te komen wat er op het spel staat.

Lees verder
Het platteland van de toekomst

Dirk Strijker zwaaide in 2019 af als Hoogleraar Plattelandsgeografie aan de Rijksuniversiteit Groningen. In deze twee pagina’s maakt Dirk een ronde over de velden en blikt vooruit op wat ‘het platteland’ te wachten staat.

Lees verder
Varia
Virtueel Venetië: een succesverhaal?

Corona heeft het internationaal reizen voor zowel toeristische als onderwijsdoeleinden grotendeels stilgelegd. De impact raakt niet alleen de reizigers, maar treft natuurlijk ook de bestemmingen. Veel ondernemers hebben daarom ingezet op virtueel toerisme. Maar zijn toeristen eigenlijk wel opzoek naar virtuele toeristische ervaringen?

Lees verder
Hangjongeren als verborgen experten

De stad is bij uitstek een plek voor uitwisseling. Het is een plek waar ‘onbekenden’ elkaar kunnen ontmoeten. De mogelijkheid tot sociale betrokkenheid maakt een stad interessant. Maar wat zijn de gevolgen als de verborgen experten, oftewel de hangjongeren, het minst verwelkomt worden in die publieke ruimte en er zelfs bewust uit geweerd worden?

Lees verder
Vrije Ruimte
De klimaatcrisis vraagt om meer ambitieuze en gezamenlijke actie

We bevinden ons in een wereldwijde klimaatcrisis. Wetenschappers zijn daar eensgezind over en we zien nu al de sociaal-ruimtelijke gevolgen ervan. Waarom ontbreekt het ons dan aan daadkracht?

Lees verder
Infographic
Infographic Rurale Idylle: feit of fictie?

De woontevredenheid is het hoogste buiten de stad. Hoge tevredenheid met de woning, maar niet omgeving, zien we dichtbij de Randstad. Voor hogere omgevingskwaliteit moeten we verder het land in. Wegen we naar inwoners, dan zien we dat Nederlanders vooral in regio’s met lage woontevredenheid wonen. Ook de hechting en het thuisgevoel zijn hoger op het platteland. Voor wonen zit er toch een kern van waarheid in de rurale idylle.

Lees verder Lees verder