Huidig thema

Volume 40 • Nummer 1 • 2024 • Noordzee

De klimaatverandering dwingt ons onze relatie met de zee te herzien. Ze vormt in onze Lage Landen zowel een bedreiging als een potentiële plek voor mitigerende actie. Het is verleidelijk om gekende logica’s van op het land te exporteren naar de zee, maar zijn ze daar wel even toepasbaar? In het komende nummer gaan we dieper in op de eigenaardigheden van de Noordzee en hoe dit sociaalruimtelijke processen mee vorm geeft, van kustbescherming tot offshore energie. De toenemende onzekerheid vormt daarbij een grote uitdaging. Op welke manieren kunnen hedendaagse planningsprocessen met dit wegvallen van voorspelbaarheid en controle omgaan? Duik met AGORA 24-1 mee de Noordzee in en lees het in onze bijdragen!

Collectieve intelligentie. Kansrijke kustbescherming! 

Elke Dolfen, Jonathan De Mey en Mieke Windey Bron: Filip Bunkens, Unsplashed De beslissingen van vandaag hebben impact op de …

Mariene ruimtelijke planning op de Noordzee

Jort de Vries en Juul Kusters Mariene ruimtelijke planning in Europa. Bron: European MSP Platform Ondanks de ogenschijnlijke leegte is …

Tweede kustlijn beschermt tegen klimaatverandering 

Dick Butijn en Henne Pauli Bron: auteurs “Wanneer bij eb het strand woest is als een woestijn, en natte westenwinden …

De (on)tembare Noordzee

Korneel van Dooren en Mona Fias Bron: Daniel Bober, Unsplash Doorheen de eeuwen hebben we een gelaagde relatie opgebouwd met …

Volgend thema

Volume 40 • Nummer 2 • 2024 • Sport

In het komende themanummer bespreken we de geografie van Sport! Check de website later voor meer info.

(Bron foto: Dmitrii Vaccinium on Unsplash)

Vorige thema’s

Volume 39 • Nummer 4 • 2023 • Publieke Ruimte

In het komende themanummer zoomen we in op de publieke ruimte waarin we ons dagelijks voortbewegen. We vertrekken vanuit de …

Volume 39 • Nummer 3 • 2023 • Informele Zorg

Onder druk van bezuinigingen en het meer en meer inzetten op devermaatschappelijking van de zorg en de participatiesamenleving,lijkt informele zorg …

Volume 39 • Nummer 2 • 2023 • Per Spoor

Sinds een aantal jaar groeit de aandacht voor alles wat spoort. Steeds meer mensen met vliegschaamte pakken de trein naar …

Voor een volledige lijst van de vorige thema’s: zie hier.