Huidig thema

Volume 39 • Nummer 4 • 2023 • Publieke Ruimte

In het komende themanummer zoomen we in op de publieke ruimte waarin we ons dagelijks voortbewegen. We vertrekken vanuit de vraag waartoe die publieke ruimte momenteel dient en door wie en wat die vormgegeven wordt. De wisselwerking tussen de inrichting en het gebruik van de publieke ruimte maakt meteen ook het spanningsveld zichtbaar tussen beleidsmakers en gebruikers. Harde infrastructuur contrasteert met de individuele beleving van die geplande ruimte. Hierbij schuift de subjectiviteit van veiligheid en straatintimidatie naar voor, wat in dit themanummer verder belicht wordt. Het ziet ernaar uit dat de publieke ruimte niet langer een gemeengoed is zoals voorheen. Daarbovenop wordt publieke ruimte steeds meer beknot door privatisering. Als vanzelf volgen bijdragen over het terug claimen van straten en pleinen, en straatexperimenten gericht om mobiliteit.

Van gedeelde ruimte naar ‘eigen’ ruimte

Vera Leferink Moestuin beheerd door buurtbewoners. Bron: Vera Leferink Van wie is het plein of het parkje aan het einde …

Migratiekaart als politiek instrument

Mona Fias FRONTEX driemaandelijkse risico analyse Q2 2017 + FRONTEX.Bron: Frontex, 2017 Kaarten worden vaak gezien als dé manier bij …

Meer openbare ruimte voor München?

Mareike Schmidt Urban living lab van het aqt-project, op de dag van de opening, Kolumbusstrasse, München (credits: Victoriya Zayika) Bij …

Maak de openbare ruimte beweegvriendelijker met Sportzones

Sanne Cobussen, Jesper Pustjens, Jasper van Houten Sportzone Doornenburg – Bron: Jasper van Houten Sportzones zijn voor gemeenten een manier …

Airbnb: Brussel en Amsterdam

Wesley Gruijthuijsen De Grote Markt in Brussel is één van de wijken met een groot aantal Airbnb’s. Bron: Leonhard Niederwimmer …

Straat-skateboarders en het machtsevenwicht van publieke ruimte

Romy Beukeboom Skate-proof publieke ruimte. Bron: Romy Beukeboom Wereldwijd zijn er ongeveer 50 miljoen skateboarders. Hun bewegingen en leefwereld blijven …

Publieke Ruimte: Van Gemeengoed tot Kritische Reflectie

Kato Van Speybroeck, Corneel Casier en Rens Jonker Spel in het Park Tour & Taxis. Bron: Kato Van Speybroeck De …

Ansichtkaarten van de 21e eeuw

Kin Wai Chu Ansichtkaarten worden al sinds de 19e eeuw gebruikt door toeristen. Maar hoe kunnen zij relevant blijven in …

Smooth City

Rens Jonker Je loopt door een winkelcentrum ergens in Nederland, over een hardstenen vloer en langs glimmende etalages. De geur …

Veiligheidsbeleving in de openbare ruimte

Marianne Franken & Jelle Brands Neude, plein in Utrecht. Bron: Jelle Brands Stel je voor dat je ’s nachts alleen …

Straatintimidatie en stigmatisering

Mischa Dekker “LacheMoiLaVille campagne van de Franse organisatie Stop harcèlement de rue.” Bron: Mischa Dekker De groeiende aandacht voor straatintimidatie …

Kritieke momenten in burgerparticipatie

Nanke Verloo Bron: Redd F via Unsplash In de afgelopen tien jaar onderzocht ik van dichtbij hoe de nationale en …

Kansen en gevolgen van straatexperimenten

Corneel Casier Bron: Corneel Casier Hoe straatexperimenten niet alleen de sociale weefsel versterken, maar ook mobiliteit in steden herdefiniëren. Van …

Redactioneel: Meer dan ruimte

We weten allemaal dat we toch een substantieel deel van onze (vrije) tijd in de openbare ruimte doorbrengen. En dus …

Volgend thema

Volume 40 • Nummer 1 • 2024 • Noordzee

De klimaatverandering dwingt ons onze relatie met de zee te herzien. Ze vormt in onze Lage Landen zowel een bedreiging als een potentiële
plek voor mitigerende actie. Het is verleidelijk om gekende logica’s van op het land te exporteren naar de zee, maar zijn ze daar wel
even toepasbaar? In het komende nummer gaan we dieper in op de eigenaardigheden van de Noordzee en hoe dit sociaalruimtelijke
processen mee vorm geeft, van kustbescherming tot offshore energie. De toenemende onzekerheid vormt daarbij een grote uitdaging. Op
welke manieren kunnen hedendaagse planningsprocessen met dit wegvallen van voorspelbaarheid en controle omgaan? Duik met AGORA 24-1 mee de Noordzee in en lees het in onze bijdragen!

Vorige thema’s

Volume 39 • Nummer 3 • 2023 • Informele Zorg

Onder druk van bezuinigingen en het meer en meer inzetten op devermaatschappelijking van de zorg en de participatiesamenleving,lijkt informele zorg …

Volume 39 • Nummer 2 • 2023 • Per Spoor

Sinds een aantal jaar groeit de aandacht voor alles wat spoort. Steeds meer mensen met vliegschaamte pakken de trein naar …

Volume 39 • Nummer 1 • 2023 • Varia

Hoewel er meestal een thema wordt gekozen, staat het volgende nummer in het teken van VARIA-artikelen. Daarin verkennen we de …

Voor een volledige lijst van de vorige thema’s: zie hier.