Volume 40 • Nummer 1 • 2024 • Noordzee

De klimaatverandering dwingt ons onze relatie met de zee te herzien. Ze vormt in onze Lage Landen zowel een bedreiging als een potentiële plek voor mitigerende actie. Het is verleidelijk om gekende logica’s van op het land te exporteren naar de zee, maar zijn ze daar wel even toepasbaar? In het komende nummer gaan we dieper in op de eigenaardigheden van de Noordzee en hoe dit sociaalruimtelijke processen mee vorm geeft, van kustbescherming tot offshore energie. De toenemende onzekerheid vormt daarbij een grote uitdaging. Op welke manieren kunnen hedendaagse planningsprocessen met dit wegvallen van voorspelbaarheid en controle omgaan? Duik met AGORA 24-1 mee de Noordzee in en lees het in onze bijdragen!

Geen artikels gevonden.