Volume 35 • Nummer 2 • 2019 • Omgevingsdenken

De ruimtelijke wetgeving in zowel Nederland als Vlaanderen staat momenteel op een kruispunt. In beide gevallen is er sprake van een periode van transitie; binnen enkele jaren wordt nieuwe ruimtelijke wetgeving uitgerold, waar vandaag de dag op moet worden geanticipeerd. Maar tegelijkertijd hebben beleidsmakers en uitvoerende actoren nog te maken met de spelregels van het huidige beleid. In het komende nummer gaan we in op de vragen wat het nieuwe ruimtelijke ordeningsbeleid precies inhoudt, waar het verschilt van het oude of huidige beleid en welke mogelijkheden het nieuwe ruimtelijk beleid in Nederland en Vlaanderen biedt voor de coördinatie van oude en nieuwe maatschappelijke opgaven. Ook kijken we naar de huidige ‘tussenperiode’ waar we ons momenteel in begeven en hoe verschillende overheden, en gemeenten in het bijzonder, hier mee om gaan.

Redactioneel
Voorbij het eigen gazon.
Lees verder
Thema
Onderweg naar omgevingsdenken.
Lees verder
Van structuurplanning naar beleidsplanning.
Lees verder
Wie wint met de omgevingswet?
Lees verder
Sterke verhalen voor omgevingsbeleid: Een interview met Emiel Reiding en Rene van der Lecq
Lees verder
BRV opent nieuwe vastgoedmarkt.
Lees verder
Beleggers: oplossing voor de woningnood?
Lees verder
Kentering nodig in het Vlaamse rioleringsbeleid?
Lees verder
Participeren moet je leren.
Lees verder
Participatie in de provincie Oost-Vlaanderen.: Richting een beleidsplan Ruimte Oost-Vlaanderen
Lees verder
Varia
Betonflop.
Lees verder
Asielcentra herdacht.: Naar een humane architectuur van aankomst.
Lees verder
De stad Kampala als geologische metafoor.
Lees verder
De kracht van de menigte.
Lees verder
Recensie
De ruimtelijke planner: geprangd tussen wetten en praktische bezwaren.
Lees verder
Een leerrijke mixed-method aanpak van transportarmoede.
Lees verder
Vrije Ruimte
Voor een wereldbewust gevoel van plek.
Lees verder
Infographic
Ruimtelijke ordening van Nederland en Vlaanderen in kaart gebracht.
Lees verder