Volume 28 • Nummer 1 • 2012 • 'Rechtvaardige stad' & 'Het Vlaamse platteland'

Rechtvaardige stad De Occupy-beweging kampeert al weken op ’s werelds pleinen. De aanleiding is nieuw, maar het fenomeen bepaald niet: ook in de jaren zestig en tachtig trokken jongeren massaal de straat op om te pleiten voor een betere wereld. De geografie heeft een traditie hoog te houden op het gebied van rechtvaardigheid. Denk bijvoorbeeld aan de doorwrochte Marxistische analyses van David Harvey en aan Henri Lefebvre’s beroemde werk over ‘het Recht op de Stad’. Het is niet toevallig dat veel van deze studies zich richten op steden; behalve dat het brandpunten van economische groei en innovatie zijn, komen hier ook de grootste problemen en ongelijkheden samen. In ‘Rechtvaardige stad’ kijkt AGORA met een nuchtere blik naar rechtvaardigheidsvraagstukken. Geen onnavolgbare gedachten, maar een analyse van concrete problemen en oplossingen. AGORA sprak met Susan Fainstein, auteur van ‘The Just City’ en benaderde experts om met een rechtvaardigheidsperspectief naar hun vakgebied te kijken. Het rechtvaardigheidsvraagstuk mag dan al decennia worden bestudeerd, actuele antwoorden zijn nog steeds gewenst Het Vlaamse platteland De Nederlandse minister Schultz van Haegen, die ruimtelijke ordening in haar portefeuille heeft, verklaarde dat het Nederlandse platteland baat zou kunnen hebben bij het vrijere Vlaamse verstedelijkingsmodel. Daar waar platteland stad kan worden, kan de economie floreren. Of dat daadwerkelijk zo is gaat AGORA in het volgende nummer te rade bij haar Vlaamse redactie. Wat zegt het Nederlandse platteland over het Vlaamse, en het Vlaamse over de mogelijke toekomst van het Nederlandse?

Redactioneel
SimCity
Lees verder
Thema
Rechtvaardige stad: revolutie versus realisme
Lees verder
Rechtvaardige planners
Lees verder
Plannen voor een rechtvaardige stad
Lees verder
Ruimtelijke rechtvaardigheid in een Nederlands jasje?
Lees verder
Geschokt door Amerika
Lees verder
Rechtvaardigheid op de Amsterdamse woningmarkt?
Lees verder
Betaalbaarheid als hete aardappel
Lees verder
De rechtvaardigheid van de Leefbaarometer
Lees verder
De Wallen: rechtvaardigheid of uitsluitingsplanologie?
Lees verder
Kernwaarden anders benaderd?
Lees verder
Het Vlaamse platteland
Lees verder
Paradoxen van landelijk wonen in Vlaanderen
Lees verder
Streek: identiteit, vermarkting, concurrentie
Lees verder
Is katholiek onderwijs plattelandsonderwijs?
Lees verder
Recensie
De Brusselse paradox half in beeld gebracht
Lees verder
Grond als wapen tegen ontheemding
Lees verder
Vrije Ruimte
Vlotte babbel, trage materie
Lees verder