Volume 27 • Nummer 2 • 2011 • De Afrikaanse stad

In dit themanummer verplaatsen we onze blik richting Zuiden en wordt het leven in de Afrikaanse stad bestudeerd. De snelheid waarmee de wereld urbaniseert, van 220 miljoen tot meer dan 2,8 miljard gedurende de 20e eeuw, wordt extra gecompliceerd door de schaal van de groei van de steden in de ontwikkelingslanden. Groeisnelheden van steden in het Zuiden overstijgen de gemiddelde waarden waardoor de stedelijke bevolking in ontwikkelingslanden tegen 2030 verdubbeld zal zijn. In tegenstelling tot ons Westers verwachtingspatroon blijken de sterk groeiende steden in ontwikkelingslanden geen krachtige motoren van ontwikkeling. De Afrikaanse stad is een organisme dat steeds groeit en immer complexer wordt. Het lijkt alsof er weinig planning aan te pas komt en de Afrikaanse stad een chaotische uitbreiding kent. Sociale netwerken en grassroot-movements met vaak informele karakteristieken vormen echter belangrijke structurerende elementen in het Afrikaanse stedelijk leven die nog vaak ongekend en onbegrepen zijn. In dit nummer wordt deze stedelijkheid dan ook vanuit verschillende invalshoeken belicht en komen verschillende Afrikaanse steden aan bod. Een blik op het Zuiden werpen verbreedt ook onze eigen horizon en kennis of zoals Simone (2010) het in zijn recente publicatie stelt: “… delving into the economics, social relationships, and every day practices of often messy cities of the South is meant to emphasize what all urban residents everywhere must often do or at least consider in order to put together their lives in the city. Sometimes only by looking elsewhere can a person recognize important aspects of their own life (Simone, 2010, p. xiv, emphasis added).”

Redactioneel
Redactioneel: Couchsurfing
Lees verder
Thema
Blik op het Zuiden
Lees verder
Afrika voorbij het export-model
Lees verder
De stadsrand van Kinshasa
Lees verder
Acties voor Kaapse woningnood
Lees verder
De slop op de schop
Lees verder
Stadsvernieuwing in ‘booming’ Addis Abeba
Lees verder
Kaapse universiteitscampus als stedelijke actor
Lees verder
Eendracht maakt macht?
Lees verder
Brussel in Congo
Lees verder
Kleine steden en reizende goden
Lees verder
Varia
(Over)leven in Havana
Lees verder
Recensie
Vrij baan voor de stad
Lees verder