Volume 9 • Nummer 3 • 1993 • Groeikernen

Het groeikernenbeleid vindt zijn oorsprong in de jaren ‘50, maar kwam vanaf de jaren 70 pas goed van de grond. Inmiddels zijn de taakstellingen grotendeels af gelopen en moeten weer nieuwe gebieden aangewezen worden om aan de nieuwe woningbehoefte te kunnen voldoen. Is een hernieuwd groeikernenbeleid hiervoor de oplossing? In het interview en visie wordt op deze vraag een antwoord gegeven. Vervolgens worden onder andere de huidige en toekomstige arbeidsmarktomstandigheden en bevolkingsopbouw van de groeikernen belicht.

Thema
Voortgaande gezinsverdunning maakt terugkeer naar een nieuw groeikernenbeleid onvermijdelijk: Interview Jenno Witsen
Lees verder
“De groeikernen zijn dood, leve de groeikernen!”
Lees verder
Compacte Stadbeleid van centrumgemeenten leidt tot nieuwe golf van grenscorrecties: Groeikernen als verkapte annexaties
Lees verder
Groeikernen vormen nieuwe knooppunten binnen polycentrische stadsvorm
Lees verder
De bevolkingsopbouw van de groeikern is als de rimpeling in een vijver: Afwisseling van vergrijzing en verjonging
Lees verder
De Helmonder is weer in zijn stad gaan geloven: Groeïkernstatus als katalysator
Lees verder
Varia
Satellieten voor GIS: Geomatica
Lees verder
GIS als helicopter voor de wetenschap: Geomatica
Lees verder
De winkelfunctie van het Max Euweplein voldoet niet aan verwachtingen: Een eiland in de Amsterdamse binnenstad
Lees verder
Realisatie bouwplannen is gebaseerd op aanvechtbare veronderstellingen: Zware lasten voor corporaties
Lees verder
Scriptie-overzicht: Eerste kwartaal 1993/Tweede kwartaal 1993
Lees verder
Agoranomi
Agoranomi
Lees verder