Volume 9 • Nummer 1 • 1993 • Afval

Hoe dient de nog altijd groeiende afvalstroom beperkt en verwerkt te worden? Dat is de vraag waarmee op allerlei niveaus steeds meer mensen geconfronteerd worden. In het Nationaal Milieubeleidsplan + (NMP+) is de doelstelling geformuleerd: duurzame kwaliteit van de leefomgeving. De uitwerking hiervan moet de komende jaren in eendrachtige samenwerking tussen burgers, bedrijven en overheden plaatsvinden. Naast aandacht voor de ruimtelijke implicaties hiervan, wordt in dit nummer van AGORA stilgestaan bij middelen als gescheiden inzameling en moderne verwerkingsinstallaties. Uiteraard komen ook de knelpunten van het afvalbeleid aan bod.

Thema
Randstad is aangewezen niveau voor een doelmatig ruimtelijk afvalstoffenbeleid
Lees verder
Bereidheid tot medewerking aan gescheiden inzameling groot ondanks enkele praktische problemen
Lees verder
Naar “duurzaam” afval
Lees verder
Grotere stroom chemisch afval kan met technische maatregelen opgevangen worden
Lees verder
VROM: ‘Afvalbeleid is op goede weg’, maar welke resultaten ziet de consument
Lees verder
Gevoeligheid bodems voor zure regen
Lees verder
De NEXPRI onderzoeksdag 1992
Lees verder
De openbare waterruimte van de Amsterdamse binnenstad wordt steeds meer een recreatiegebied
Lees verder
Cocaïnegebruik: korte periode in stedelijk leven, makkelijk te verminderen
Lees verder
Wordt de zeedijk nu echt een winkelstraat
Lees verder
Agoranomi
Agoranomi
Lees verder