Volume 8 • Nummer 5 • 1992 • Marketing van wonen

Marketing is in de vastgoedwereld minder ingeburgerd dan in andere sectoren van de economie en dit geldt in het bijzonder voor de woningbouw. Voor dit themanummer heeft de redactie van AGORA daarom een aantal auteurs gevraagd hun visie te geven op dit onderwerp. Diverse partijen op de woningmarkt belichten elk een aantal verschillende aspecten van het marketing-proces. Aan de orde komen onder andere de wijze waarop bouweisen en ontwikkelaars inspelen op de fundamentele veranderingen op de woningmarkt, marketing in de sociale sector en het (toenemende) belang van marktonderzoek en communicatie.

Thema
Marketing is ondernemen, ondernemen is het creëren van mogelijkheden
Lees verder
Woningproducenten moeten zich in vragersmarkt meer onderscheiden door betere communicatie
Lees verder
Ontwikkelaars moeten inspelen op wensen van koning klant
Lees verder
Corporaties denken meer marktgericht
Lees verder
In de toekomst wint alleen geïntegreerde aanpak nog
Lees verder
Het belang van marktonderzoek voor projectontwikkelaars
Lees verder
Onderzoek naar communicatie in bouwwereld
Lees verder
‘Intens genieten van kalme spiegeling en zwiepende golven’
Lees verder
Varia
Samenwerking maakt positie sterker
Lees verder
Opleidingen en arbeidsmarkt
Lees verder
De hiërarchie tussen Bundesraumordnungsgesetz en gemeentelijke bestemmingsplannen
Lees verder
Scriptie-overzicht
Lees verder
Agoranomi
Agoranomi
Lees verder