Volume 8 • Nummer 4 • 1992 • België: Een andere planning

Ogenschijnlijk hebben Nederland en België veel gemeen, maar wie de grens passeert valt het direct op, dat onze zuiderburen hun land heel anders hebben in gericht. Stedebouwkundige plannen worden veelal door particuliere bureaus gemaakt en de taak van overheid beperkt zich tot het begeleiden van de uitvoering. Omdat het Belgische ruimtelijk beleid is afgestemd op zeer ruime woonzones is de suburbanisatie veel sterker dan in Nederland. Het vergunningenbeleid is bovendien erg soepel, er zijn wel wetten, maar daarop zijn altijd uitzonderingen te maken, De drie gewesten waarin België kan worden opgedeeld, het hoofdstedelijk gewest Brussel en de gewesten Vlaanderen en Wallonië, kampen elk met hun eigen ruimtelijke problemen. Wat zijn die problemen en wat zijn de verschillen tussen de Nederlandse en Belgische ruimtelijke ordening? In het themadeel gaat AGORA op zoek naar het antwoord.

Thema
Laat die Nederlanders maar studeren, wij pakken het goed er wel uit.: Interview met Antwerpse stedebouwkundige Van den Broeck.
Lees verder
De weerslag van de Europese Gemeenschap op Brussel.
Lees verder
Financiele ondergang van stadsgewest Brussel kan worden voorkomen door herwaardering woonfunctie.
Lees verder
Positief aanwenden van de Waalse troeven vereist een mentaliteitswijziging.
Lees verder
Stad aan de stroom: het Antwerpse waterfront.
Lees verder
Geomatica: Belgie in de startblokken.
Lees verder
Varia
Geomatica: Locatiekeuze voor afvalinrichtingen.
Lees verder
Geomatica: carpoolen met GIS.
Lees verder
Gemeenten niet langer subsidieverdelers, maar veel meer een onderhandelingspartner.
Lees verder
Zonder extra steun van de overheid kan Amsterdam haar grootstedelijke projecten wel vergeten.
Lees verder
‘De sprong over de rivier’ in Nijmegen: Bouw tweederangs stadsdeel kan worden voorkomen door versterking van integratie met oude stad.
Lees verder
‘Smellbourne’: Australische stad Melbourne is gebouwd op goud.
Lees verder
Scriptie-overzicht.
Lees verder
Agoranomi
Agoranomi.
Lees verder