Volume 8 • Nummer 3 • 1992 • Stedelijke vernieuwing

De laatste tijd is het ruimtelijk beleid sterk gericht op ‘stedelijke vernieuwing’: het revitaliseren van in ontwikkeling achtergebleven stadsgebieden. Sinds AGORA ruim twee jaar geleden op dit thema inging, is het een en ander veranderd. Daarom in dit nummer opnieuw aandacht voor stedelijke vernieuwing. Volgens de heren Frencken en Van der Veen van de RPD is het belangrijk om bij projecten een hoog ambitieniveau te handhaven. De heer Oskam vraagt zich af of de grotere invloed van marktpartijen slecht is voor de stedelijke vernieuwing. Ook aandacht voor de relatie tussen stads- en stedelijke vernieuwing en een overzicht van de stand van zaken bij een aantal lopende projecten Tenslotte wordt ingegaan op de financiële aspecten van de veelal grootschalige projecten.

Thema
Civic culture en de marktsector
Lees verder
Stedelijke vernieuwing: think global, act local
Lees verder
Zou het IJ-oeverproject nog gered kunnen worden?
Lees verder
Lang niet alle projecten verlopen op de manier zoals ze gepland waren
Lees verder
Hedendaagse architectuur als schakel naar oude binnenstad
Lees verder
Elk gebied is gebaat bij een gebouwde omgeving met een optimaal leef- en vestigingsmilieu
Lees verder
Interview met de RPD over stedelijke vernieuwing
Lees verder
Varia
Bereikbaarheid Schiphol in kaart
Lees verder
Telewerk: een geschikt instrument in de strijd tegen verkeerscongestie?
Lees verder
Vervoer per pijpleiding kan helpen bij het verminderen van congestieproblemen
Lees verder
Gaat de handel tussen Nederland en Duitsland op de helling?
Lees verder
Scriptie-overzicht
Lees verder
Groningen Airport Eelde: Regionale luchthaven van Noord-Nederland
Lees verder
Agoranomi
Agoranomi
Lees verder