Volume 7 • Nummer 5 • 1991 • Stedelijk vastgoed

In dit nummer van AGORA staan enkele aspecten van stedelijk vastgoed centraal. Het overschot op de kantorenmarkt leidt nogal eens tot sombere voorspellingen, maar volgens prof. dr. B. Kruijt, hoogleraar vastgoedeconomie in Amsterdam, is de marktsituatie nog niet rampzalig. Wel pleit hij in visie voor overheidsmaatregelen om de leegstand van kantoren terug te dringen. De vastgoedsector kan zelf een bijdrage leveren door de onroerend-goedmarkt te analyseren op basis van de verschillende segmenten en door het belang van goed marktonderzoek niet langer te onderschatten. Ook het leasen van onroerend goed, dat de laatste jaren sterk in opkomst is, komt aan bod. Het interview is dit keer gehouden met Louis Genet, de wethouder die verantwoordelijk is voor het grondbeleid in Amsterdam.

Thema
Regionaal grondbeleid is gewenst, ook als dat Amsterdam veel geld kost
Lees verder
Take it or leave it
Lees verder
Geringe betekenis voor het leasen van onroerend goed, ondanks de voordelen
Lees verder
Betere inzichten in afzetrisico’s door nauwkeurige analyse van deelmarkten
Lees verder
Belang van onderzoek voor de vastgoedsector lange tijd ten onrechte ondergewaardeerd
Lees verder
Basisregistratie vastgoed
Lees verder
Varia
Het leefmilieu in kaart
Lees verder
Leefmilieu aangetast door toename autoverkeer
Lees verder
Fysieke ingrepen alleen lossen sociale problemen niet op
Lees verder
Scriptie-overzicht derde kwartaal 1991
Lees verder
Agoranomi
Agoranomi
Lees verder