Volume 7 • Nummer 3 • 1991 • Renovatie winkelcentra

Renovatie: is het een cyclus die ieder centrum moet doorlopen, een aanpassing aan een veranderend consumentengedrag, of een dekmantel om ten koste van andere centra uit te breiden. En is het rendabel, zowel voor eigenaar als huurder, of profiteert slechts één partij van een dergelijke ingreep. Veel van de in de loop van de jaren zestig en zeventig ontwikkelde winkelcentra zijn in de afgelopen jaren gerenoveerd. Hoe verloopt een renovatieproces in de praktijk, en op welke problemen stuit men om alle betrokkenen op één lijn te krijgen. In dit nummer van AGORA komen deze en andere facetten van het renovatieproces aan bod.

Redactioneel
“Een modern interieur en een verouderd exterieur, dat gaat niet samen”: Wim van Veelen over renovatie van winkelcentra
Lees verder
Thema
Renovatie; functie boven design
Lees verder
Herontwikkeling geslaagd, de huur kan omlaag
Lees verder
Een goed overleg en overtuigingskracht zijn voorwaarden voor een geslaagde renovatie: De ondernemer: spil in het renovatieproces
Lees verder
“Kleinere centra zijn voor ons geen aantrekkelijk beleggingsobject meer”: De belegger (AEGON) en het beheer van winkelcentra
Lees verder
Eenheid van winkeliers van belang bij renovatie
Lees verder
Varia
Stadsdeelraad houdt initiatief bij renovatie Osdorpplein
Lees verder
Gebruikers aan het woord: Geomatica
Lees verder
GIS in Nederland: Geomatica
Lees verder
Van gIS naar GIS
Lees verder
Oude kantoorpanden worden omgebouwd tot luxe woonappartementen: Functieverandering in de binnenstad van Amsterdam
Lees verder
Concurrentie tussen regio’s niet groter na wegvallen van Europese binnengrenzen: Bi-nationaal bedrijventerrein voor de regio Heerlen-Aken
Lees verder
Scriptie-overzicht eerste kwartaal 1991
Lees verder
Agoranomi
Agoranomi
Lees verder