Volume 7 • Nummer 1 • 1991 • Vierde Nota Extra

Nederland bereidt zich voor op de eenentwintigste eeuw, maar wordt nu al met grote ruimtelijke problemen geconfronteerd. De toenemende automobiliteit, de groeiende woningbehoefte in met de Randstad, en de vicieuze cirkels op het platteland: welke aanpak is gewenst? De rijksoverheid noemt in de Vierde Nota Extra een aantal maatregelen. AGORA biedt inzicht in de totstandkoming van de nota en laat de uitvoerders van het beleid, de lagere overheden, aan het woord.

Redactioneel
Thema: Vierde Nota Extra
Lees verder
Thema
“Ruimtelijke Ordening: Méér dan plannen met een nietje erdoor”: Ir. Leeflang over ‘zijn’ Vinex
Lees verder
Sterke punten versterken
Lees verder
Vormgeving nota’s spiegel van beleid
Lees verder
“Wat planologisch wenselijk is, is financieel consequent onwenselijk”
Lees verder
Regionale aanpak kan leefbaarheid van het platteland handhaven: Zeeuws kleine-kernenbeleid en de Vinex
Lees verder
Varia
Gegevens toegankelijk via ARGUS
Lees verder
Model versnelt locatiekeuze
Lees verder
Locaties van hotels in steden sluiten vaak niet aan op wensen van gebruikers: Model ontwikkeld voor locatiekeuze nieuwe hotels
Lees verder
Herontdekking waterfronten niet overal succesvol: Grote verschillen tussen projecten in Nijmegen en Zaanstad
Lees verder
Scriptie-overzicht
Lees verder
Agoranomi
Agoranomi
Lees verder