Volume 6 • Nummer 5 • 1990 • Kwaliteit in uitbreidingswijken

De kwaliteit van het binnenstedelijk leefmilieu kan zich doorgaans verheugen in een grote belangstelling. Daarentegen schijnt de ruimtelijke kwaliteit in buitenwijken, waar toch een aanzienlijk deel van de bevolking woont, in het geheel niet interessant te zijn. AGORA tracht te achterhalen hoe dat komt, en of het werkelijk zo slecht gesteld is met de Nederlandse uitbreidingswijk. Is 'kwaliteit in uitbreidingswijken' een contradictio in terminis, of wordt aan een groot aantal initiatieven tot vernieuwing veel te weinig aandacht besteed?

Redactioneel
Architectuur in uitbreidingswijken – Condradicto in terminis?
Lees verder
Thema
Bij ontwerpers en opdrachtgevers ontbreekt het aan idealisme
Lees verder
Vormgeving openbare ruimte verdient meer aandacht: Wel degelijk toenemende zorg voor kwaliteit in nieuwbouwwijken
Lees verder
Architect moet meer vanuit gebruikers redeneren: Flexibiliteit van woningplattegronden centraal bij nieuwe ontwerpen
Lees verder
Architectuur en de vier P’s in de vastgoedmarketing
Lees verder
Kaito, tento, bunto, sento en kakuto: Overvol Tokio staat voor keuze: meer wolkenkrabbers of zweeftrein
Lees verder
Varia
Natuurbehoud geautomatiseerd
Lees verder
Informatiebank voor GIS
Lees verder
Inkomenshuur belemmert doorstroming in België
Lees verder
Kantorengroei lost stedelijke werkloosheid niet op
Lees verder
Geografen succesvolle ondernemers
Lees verder