Volume 5 • Nummer 2 • 1989 • Ouderen en wonen

Wellicht zullen de jaren tachtig het stempel krijgen van de opkomende ouderenemancipatie. De ouderen worden niet alleen maar als een nutteloze, zorgbehoevende groep beschouwd. Er ontstaat een nieuwe doelgroep met eigen wensen en eisen. Ouderen vormen een zeer heterogene groep die in leeftijd uiteenloopt van 55 tot 107 jaar. Een deel verricht betaalde arbeid, anderen zijn met de VUT of met pensioen. Een deel is gezond en vitaal, een ander deel mindervalide en der dagen zat.  Belangrijk is dat er terdege rekening gehouden moet gaan worden met deze in omvang toenemende groep. Met name de huisvesting vraagt om nieuwe oplossingen en bijzondere aandacht. In dit themanummer wordt die huisvesting onder de loep genomen. Diverse aspecten van het wonen van ouderen komen aan bod, zoals de woonbehoeften, rol van de corporaties, de koopsector en een liftenexperiment. Dit alles wordt vooraf gegaan door een boeiende en brede kijk op het verschijnsel vergrijzing.

Thema
Thema: Ouderen en Wonen; Opkomst van ‘nieuwe’ generatie
Lees verder
De vergrijzing van de bevolking; rationaliteit van beslissingen
Lees verder
Grote verschuivingen in woonbehoefte senioren
Lees verder
SEV-experiment, lift naar zelfstandigheid
Lees verder
Als de kinderen het huis uit zijn, dan….
Lees verder
Stimulering van koopsector door corporaties lijkt gewenst
Lees verder
Vergrijzing in Nederland: niet zwart-wit bezien
Lees verder
Varia
Geomatica – Bestemmingsplan een uurtje werk?
Lees verder
Geomatica – Wenswoning via de computer
Lees verder
Geomatica – Automatisering onderzocht
Lees verder
Is investeren in cultuur een overschat wondermiddel? Economische betekenis van de historische omgeving.
Lees verder
Alternatieve landbouw: een goed alternatief.
Lees verder
Scriptie – Overzicht
Lees verder
Agoranomi
Agoranomi
Lees verder