Volume 4 • Nummer 3 • 1988 • Woningbeheer en informatica

De aandacht van de volkshuisvesters verschuift de laatste jaren van nieuwbouw naar beheer. Daarbij hebben de problemen die zich in een aantal naoorlogse wijken voordoen, bijgedragen tot het besef, dat het woningbestand eigenlijk voortdurend bewaakt moet worden. Hiervoor moet men de beschikking hebben over de nodige informatie met betrekking tot woning, woonomgeving en bewoners. Automatisering kan het bijhouden en oproepen van dergelijke informatie vergemakkelijken, maar voorlopig ziet het er naar uit dat die automatisering nog teveel ad-hoc en fragmentarisch plaats vindt. Op dezelfde bladzijden aandacht voor beheerproblemen bij een woningbouwvereniging in Delft.

Redactioneel
Redactioneel
Lees verder
Thema
Belangrijke rol informatica bij beheer woningvoorraad
Lees verder
Een complex in Delft
Lees verder
Locatiefactoren van de computerdetailhandel
Lees verder
Uitbesteding leidt tot nieuw produktiepatroon
Lees verder
Vierde nota ruimtelijke ordening: planning voor de winnaars
Lees verder
Vernieuwende stedebouw versus sociale veiligheid
Lees verder
Nieuwe gebouwen: intelligent, flexibel
Lees verder
Informatiesystemen
Lees verder
Stedebouw en architectuur voor een betere samenleving
Lees verder
Een mens droomt van Utopia
Lees verder
Activerend arbeidsmarktbeleid: WRR laat kansen onbenut
Lees verder
Agoranomi
Agoranomi
Lees verder