Volume 34 • Nummer 4 • 2018 • Stedelijk metabolisme

Het functioneren van ons dagelijks leven is ondenkbaar zonder de circulatie en transformatie van allerhande stromen: water, energie, voedsel, materialen, afval. Daar staan we echter niet altijd bij stil: wanneer we de kraan opendraaien is er immers water; met een druk op de knop is er licht; wanneer we de vuilniszak buiten zetten is even later het afval weg. In het AGORA-nummer ‘stedelijk metabolisme’ willen we dieper ingaan op het belang van deze processen voor de stad. Vandaag wordt het denken over de materiaalstromen die de stad mee vormgeven in de plannings- en ontwerppraktijk gezien als een opportuniteit om beschikbare grondstoffen efficiënter te gebruiken, maar het stedelijk metabolisme heeft ook een socio-politieke en culturele dimensie. Want hoe organiseren we immers de toegang tot water, energie of voedsel? Op welke manier kan het ingrijpen op materiaalstromen ongelijkheden de stad uit helpen? Stedelijk metabolisme gaat over zeer tastbare processen. Vele onderzoekers, beleidsmakers en ontwerpers proberen daardoor om de materiaalstromen te meten, te begrijpen of anders vorm te geven. Deze zeer concrete beschouwingen, observaties en projecten vormen het vertrekpunt van dit nummer. Vanuit diverse perspectieven plaatsen we het stedelijk metabolisme in zijn historische, ruimtelijke, en maatschappelijke context, en tonen op die manier dat het ‘stedelijk metabolisme’ meer is dan een abstract theoretisch concept: het is een praktijk die ontstaat uit concreet onderzoek en gebruik van de ruimte.

Redactioneel
Over drugs, toiletten en circulaties
Lees verder
Thema
Stedelijk metabolisme: Van theoretisch concept naar tastbare praktijk
Lees verder
Het stedelijk metabolisme van Antwerpen
Lees verder
Quo vadis? Stedelijk metabolisme
Lees verder
Circulariteit ontwerpen: Vier agenda’s
Lees verder
Pioniers van een duurzaam stedelijk metabolisme
Lees verder
Het metabolisme van een arme stadswijk
Lees verder
Het metabolisme van ecosystème ‘urbs’
Lees verder
Over huisvrouwen en leegstaande woningen in Japan
Lees verder
Wanneer de kraan stopt
Lees verder
Varia
Vrouwelijke in/formele circuits in Barcelona
Lees verder
Betonstop: Van metafoor tot werkelijkheid?
Lees verder
Recensie
Oorlog en geografie
Lees verder
Vrije Ruimte
De ongemakkelijke waarheid van de ruimtelijke planner
Lees verder
Infographic
Metabolisme van het Brussels ecosysteem
Lees verder