Volume 34 • Nummer 3 • 2018 • Hoogbouw

In Nederland is de vraag naar woningen in de grote steden de laatste jaren enorm toegenomen. In België heeft de volgens velen noodzakelijke verdichting zelfs tot een ‘betonstop’ geleid. Anti-stedelijk bouwen in ‘het groen’ lijkt niet meer van deze tijd. Volgens de heersende opinie is wonen in hoge dichtheden in de stad is niet alleen wenselijk vanuit duurzaamecologisch oogpunt, maar ook nog eens goed voor de economie. Deze hoge dichtheden en ‘mixed-use communities’ stimuleren namelijk ontmoetingen, hetgeen zou leiden tot innovatie en een verbeterde concurrentiepositie. Geen wonder dus dat vraagstukken omtrent hoogbouw weer helemaal terug zijn op de beleidsagenda’s. Waar achter de modernistische hoogbouw in de vorige eeuw nog een sociaaldemocratisch verheffingsideaal schuilging, lijken hedendaagse residentiële hoogbouwprojecten vooral voort te vloeien vanuit een meer neoliberale ideologie. In deze AGORA komen verschillende visies, perspectieven en meningen over 21e-eeuwse woontorens aan bod. Voor wie is de hedendaagse hoogbouw precies bestemd, waarom is dit wel of geen goed idee, en wat zijn de alternatieven?

Redactioneel
In de hoogte
Lees verder
Thema
Komt hoogmoed voor de bouwval?
Lees verder
De voortdurende strijd om hoogbouw
Lees verder
‘Dit is den terminus’: Een interview met Christina Vandenkerckhove, de maakster van Rabot
Lees verder
Stadsvernieuwing voor de stad van de toekomst
Lees verder
Coöperatief verdichten: Interview met Leo Van Broeck en Floris Alkemade
Lees verder
Ondermijnt hoogbouw de ‘menselijke maat’?
Lees verder
Hoogbouwbeleid in Tilburg: Van blauwdruk naar maatwerk
Lees verder
Vancouverism: Voorbij de hype
Lees verder
Botsende belangen achter hoogbouw
Lees verder
Hoge woontorens zijn echt de oplossing niet!
Lees verder
Varia
Meerwaarde door PPS: Welke meerwaarde?
Lees verder
Wonen in diversiteit
Lees verder
Recensie
Brussel: Geplande geschiedenis
Lees verder
Achter de coulissen: Stad, gedrag en de Plandag 2018
Lees verder
Vrije Ruimte
Het planologisch moment
Lees verder
Infographic
Top 3 hoogste woontorens van de Benelux
Lees verder