Volume 34 • Nummer 1 • 2018 • Antropoceen

Een van de buzz-woorden van dit moment is het woord 'antropoceen'. De term is oorspronkelijk afkomstig uit de geologie om het nieuwe geologische tijdvak aan te duiden waarin we ons nu bevinden; het tijdvak dat gekenmerkt wordt door de invloed van de mens op de vormgeving en morfologie van de planeet Aarde. De term is inmiddels opgepikt door verschillende stromingen binnen de wetenschap en de politiek, wat gezorgd heeft voor meerdere interpretaties en verschillende geluiden binnen dit debat. Wat betekent het nou om te leven en te werken in het antropoceen? Is er een gemene deler te vinden in de manier waarop verschillende (academissche) disciplines invulling geven aan het begrip. In het eerste themanummer van 2018, getiteld 'Antropoceen', is er ruimte voor een aantal van deze stemmen en invalshoeken om zo dit populaire en vaak nog vage concept te duiden en te kaderen.

Redactioneel
Toen steenkool koning was
Lees verder
Thema
Stemmen uit het antropoceen
Lees verder
De stratigrafie van het antropoceen
Lees verder
Duurzaamheid als fantasie: Interview met Erik Swyngedouw
Lees verder
Post-humane stedenbouw: Hoe de notie van het antropoceen het ontwerpvertoog (verder) depolitiseert
Lees verder
Biophilia in het antropoceen
Lees verder
De verbeelding van het antropoceen
Lees verder
Econoom in het antropoceen
Lees verder
Dwalen in het antropoceen: Interview met René ten Bos
Lees verder
Het antropoceen als politiek fenomeen
Lees verder
Varia
Wordt wintersport zomersport?
Lees verder
Cameratoezicht, veiligheid en een frisdrank-reclame
Lees verder
Biseksuele ruimte op Amsterdam Pride
Lees verder
Recensie
Sociaal kapitaal als fundament voor succesvol toerisme?
Lees verder
Vrije Ruimte
Klimaat vergt verbouwing van onze steden
Lees verder
Infographic
Planetaire grenzen
Lees verder