Volume 33 • Nummer 4 • 2017 • Stedelijke diversiteit

Steden in de Westerse wereld worden steeds diverser. Onderzoekers spreken van toenemend super-diverse of hyper-diverse steden en wijken, waarmee ze benadrukken dat zowel tussen als binnen groepen grote verschillen bestaan in termen van demografische kenmerken, sociale identificaties (bijvoorbeeld op het gebied van gender en klasse), juridische status, attitudes (bijvoorbeeld zeer religieus of niet), ruimtelijk gedrag (gebruik maken van de buurt of niet), en leefstijl (de een is bijvoorbeeld meer op een stedelijk leven gericht dan de ander). Beleidsmakers zien zich in toenemende mate geconfronteerd met deze groeiende diversiteit en vragen zich af welk beleid in die steeds meer diverse samenleving mogelijk en effectief is. Dit themanummer van AGORA verdiept zich in de betekenis van de toenemend complexe stedelijke diversiteit voor beleidsmakers, bewoners en ondernemers. De gastredacteuren interviewen beleidsexperts in de Vlaamse en Nederlandse context over hun visie op bestaand diversiteitsbeleid en recenseren het nieuwste boek van Richard Florida ‘The New Urban Crisis’. In verschillende artikelen is er aandacht voor de percepties en ervaringen van bewoners en ondernemers in diverse wijken.

Redactioneel
Diverse diversiteit
Lees verder
Thema
Stedelijke diversiteit: Een introductie
Lees verder
Aankomstwijken: Meer dan aankomst alleen
Lees verder
Diversiteit is niet alleen een witte middenklasse-ding
Lees verder
Solidariteit in superdiversiteit
Lees verder
Wonen in een beruchte buurt
Lees verder
Smaken verschillen? Van soja-latte tot hipster-halal
Lees verder
(Super)diversiteit in stedelijk beleid
Lees verder
Varia
Weginfrastructuur als lens voor het koloniale bouwproject
Lees verder
Stadsuniversiteit / stadsacademie
Lees verder
Verborgen patronen: Verhuisbewegingen in de regio Amsterdam ontcijferd
Lees verder
Recensie
De donkere kant van de creatieve klasse
Lees verder
Veranderlijk stedelijk groen
Lees verder
Vrije Ruimte
Plannen was/is/wordt leiden
Lees verder
Infographic
Stedelijke diversiteit
Lees verder