Volume 33 • Nummer 2 • 2017 • Stedelijk verzet

Lange tijd is gedacht dat fundamentele politieke tegenstellingen achterhaald zijn. Politiek zou zijn verworden tot het domein van technocratische discussies binnen gestelde kaders (parlementen). Hoewel vakbonden en klassieke linkse protestbewegingen aan invloed lijken te hebben ingeboet, is het verzet tegen de politieke consensus van de vrije markt niet weg. Het volgend themanummer richt zich op nieuwe ‘tegenbewegingen’. Hierbij richten we ons niet op het standaardrepertoire van de grote sociale bewegingen, maar juist op zoek gaan naar verzet uit onverwachte hoek – door bevolkingsgroepen die anders niet zo snel geassocieerd worden met verzet. Wie zijn deze groepen en hoe uiten zij hun verzet tegen het neo-liberale gemeengoed? De stad speelt hierbij een cruciale rol als incubator voor verzet. De gastauteurs in dit nummer belichten mobilisering van zeer verschillende bevolkingsgroepen in zeer verschillende steden, die zich op subtiele of juist lawaai-achtige wijze weerbaar opstellen.

Redactioneel
Collectief verzet een mythe?
Lees verder
Thema
Stedelijk verzet uit onverwachte hoek
Lees verder
De politiek van genezing: Politiegeweld en alternatief activisme in Californië
Lees verder
De strijd om herwaardering van huishoudelijk werk in Hong Kong
Lees verder
Verzet vanuit de rosse buurt
Lees verder
Louter lucht? Lucht, ongelijkheid en sociaal protest
Lees verder
Verzet in fly-over country
Lees verder
‘Simpel is het moeilijkst’
Lees verder
Varia
De geograaf in de maatschappij: Toen, nu en later
Lees verder
Middelgrote steden ten dode opgeschreven?
Lees verder
Recensie
Hoe de stad reageert op toerisme
Lees verder
Ruimtelijke vraagstukken door een politieke bril
Lees verder
(Re)claiming spatial justice: Towards a critical geography of the Israeli land and planning laws
Lees verder
Vrije Ruimte
Ruimtelijke ordening en maakbaarheid
Lees verder
Infographic
Welke politieke kwesties spelen in de stad?
Lees verder