Volume 32 • Nummer 4 • 2016 • Overal stad

Historisch gezien kent zowel Nederland als Vlaanderen een duidelijke afwisseling tussen stad en platteland. Dit onderscheid bepaalde in sterke mate de identiteit van een plaats, maar ook die van diegene die er woonde of werkte. De afgelopen honderd jaar is de grens tussen stad en platteland echter enkel maar vervaagd. Talloze ontwikkelingen, waarvan de opkomst van verbeterde transport- en informatietechnologieën de meest aangehaalde zijn, zorgden samen voor een afnemende scherpte tussen waar de stad ophield en het platteland begon. Deze processen worden vaak ietwat verwarrend samengevat onder de noemer ‘verstedelijking’ of ‘metropoolvorming’ en worden dikwijls gezien als een uiting van de moderniteit. Deze termen zijn nogal ongelukkig gekozen omdat vele van de zogenaamde verstedelijkingsprocessen niet noodzakelijk langs de stad lopen of de stad niet als kern of als doel hebben. Bovendien is de verstedelijking een meervoudig proces, dat op verschillende plaatsen anders is samengesteld en zich mede daardoor telkens anders manifesteert. Dit AGORA-nummer wil de conditie onderzoeken die deze ‘verstedelijking’ geschapen heeft buiten de traditionele stad en hoe geografen, planners, stedenbouwkundigen of architecten daarmee kunnen omgaan.

Redactioneel
Overal en nergens
Lees verder
Thema
Overal stad?
Lees verder
De mist over de nevelstad klaart langzaam op
Lees verder
De nevelstad (z)onder stroom
Lees verder
Collectiviteit aanmaken in nevelstedelijke landschappen
Lees verder
Water weven in de nevel
Lees verder
Orde zoeken in de nevel
Lees verder
De Noord-Brabantse nevelstad nader beschouwd
Lees verder
Bedrijventerreinen als urbanisatiemotor
Lees verder
Varia
Samenleven op de Zuiderdokken
Lees verder
Verstedelijking en NGO’s in China
Lees verder
Recensie
La città diffusa
Lees verder
Geografie van seksualiteit: Sexy geografie?
Lees verder
Vrije Ruimte
Decentralisatie in de ruimtelijke ordening
Lees verder
Infographic
Waar is er sinds 1980 gebouwd?
Lees verder