Volume 32 • Nummer 1 • 2016 • On/Welkom

Het eerste AGORA nummer van 2016 wil het actuele thema gastvrijheid in zowel Nederland als België vanuit een ruimtelijk perspectief benaderen. In dit nummer wordt de ruimtelijke dimensie van het verwelkomen en niet-verwelkomen belicht om daarmee de grenzen van gastvrijheid en de daarbij horende alledaagse sociaal-ruimtelijke gevolgen te bespreken. Vragen die centraal staan, zijn onder andere: Waar en wanneer voelen ongedocumenteerde migranten zich welkom of onwelkom in de Nederlandse en Belgische samenleving? Welke lokale initiatieven bestaan er om onwelkome migranten alsnog welkom te heten, en hoe gastvrij zijn deze initiatieven eigenlijk?

Redactioneel
Een ander geluid
Lees verder
Thema
On/Welkom
Lees verder
Gevoelens van (on)gastvrijheid
Lees verder
Na de 28e dag
Lees verder
Op weg naar een welkom
Lees verder
De we are here-groep in Amsterdam
Lees verder
Libanese onderhandelingen om gastvrijheid
Lees verder
Te gast in Soedan
Lees verder
Moi, l’étrangère / Ik, de vreemdeling
Lees verder
Varia
‘Boulevard Zuid’: Een multi-etnische winkelstraat
Lees verder
Decentralisatie en lokaal bestuur in Ghana
Lees verder
Taksim protesten: Recht op de stad?
Lees verder
Recensie
De asieldans en haar complexe bureaucratie
Lees verder
Toerisme verandert, de kust blijft
Lees verder
De kracht van eenvoud
Lees verder
Los zand
Lees verder
Vrije Ruimte
Naar een duurzame ruimtelijke inrichting
Lees verder
Infographic
Hospitality Wor(l)d Map
Lees verder