Volume 31 • Nummer 2 • 2015 • Ruimte en geschiedenis

Geschiedenis speelt een belangrijke rol in de beleving van ruimte. Lijnen in het landschap van historisch gegroeide wegen en kanalen, maar ook oude woningvormen en bedrijfsruimtes die wachten op hergebruik zijn ruimtelijke elementen die een belangrijke functie vervullen in de hedendaagse planning. In dit nummer onderzoeken we hoe de ruimtelijke geschiedenis het heden vormgeeft aan de hand van enkele thema’s waarin de band tussen ruimte en geschiedenis centraal staat. Suburbanisering wordt bijvoorbeeld niet enkel vanuit een twintigste-eeuws perspectief beschouwd, maar als longue durée-fenomeen met een geschiedenis die teruggaat naar de Middeleeuwen. Ook kijken we naar de herbestemming van historisch erfgoed in Nederland en Vlaanderen zoals de Brusselse pakhuizen en de Gentse beluiken. Vergelijkingen belichten de herontwikkeling van forten in Antwerpen en de Nieuwe Hollandse Waterlinie, en de ontwikkeling van een kustcultuur en de daarmee gepaard gaande urbanisering in Oostende en Scheveningen. Ten slotte besteden we aandacht aan de twintigste-eeuwse geschiedenis van ruimtelijke ordening in Nederland, die in 2015 wordt gevierd met het Jaar van de Ruimte.

Redactioneel
De brug van verleden naar heden.
Lees verder
Thema
Ruimte maken voor geschiedenis.
Lees verder
De vele levens van infrastructuur
Lees verder
Het belang van de voorstelling.
Lees verder
Historische pakhuizen in Brussel
Lees verder
Suburbane bewoning in de pre-industriële periode.
Lees verder
De Leopoldswijk, een omstreden voorstad.
Lees verder
Koninginnen van de Noordzee.
Lees verder
De kracht van tijdelijke open ruimte.
Lees verder
Politieke versus bureaucratische rationaliteit.
Lees verder
Varia
Vooral goed om je heen kijken!
Lees verder
Nieuwe geschiedenis in oude steden.
Lees verder
Toenemende padafhankelijkheid.
Lees verder
Toekomstvrees: stadsvernieuwing in de jaren zestig
Lees verder
Land van betekenis.
Lees verder
Toekomst van de Nederlandse winkelstraat.
Lees verder
Van stadsspoorweg tot Noord/Zuidlijn.
Lees verder
Recensie
Een dorp in de grote stad.
Lees verder
Een ander Brussel.
Lees verder
Vrije Ruimte
Belasten eigen woning ‘onrechtvaardig’?
Lees verder
Infographic
Groei van snelwegen in Nederland en België
Lees verder