Volume 31 • Nummer 1 • 2015 • Sport

In dit themanummer besteden we aandacht aan sociaal-ruimtelijke vraagstukken omtrent de rol van sport in de samenleving. Brede maatschappelijke trends en ontwikkelingen, zoals individualisering, neoliberalisering en de financiële crisis zorgen voor een toename van (ruimtelijke) ongelijkheid en over het algemeen voor een afname van sociale cohesie binnen gemeenschappen op verschillende schaalniveaus. Ook de vraag hoe om te gaan met de huidige aantrekkingskracht van steden en krimp van rurale regio’s is een van de voornaamste uitdagingen van deze tijd. Sport is van oudsher een verbindende factor in de samenleving, en kan – zowel op het platteland als in de stad – sociale cohesie faciliteren terwijl sportparticipatie sociale uitsluiting onder kwetsbare groepen tegen kan gaan. In dit AGORA-nummer verschaffen wij de lezer een beeld van de wijze(n) waarop sport er vandaag de dag wel of niet in slaagt deze rol inderdaad te vertolken. In hoeverre, en op welke manieren, is sport in staat om de sociale participatie van moeilijk bereikbare maatschappelijke groepen te vergroten? Hoe belangrijk is de aanwezigheid van openbare sportvoorzieningen? Bij het beantwoorden van deze vragen richten wij ons vooral op de context van Nederland en Vlaanderen, maar wordt er ook gekeken naar buitenlandse casussen, zoals Glasgow, waar voetbal wordt ingezet om de hardnekkige territorialiteit onder jongeren in bepaalde buurten aan banden te leggen.

Redactioneel
Benut de ruimte
Lees verder
Thema
Voetballen voor vrede in Noord-Glasgow
Lees verder
Sportdeelname en sociale ongelijkheid
Lees verder
Buiten spelen als vrijwilligerswerk.
Lees verder
Feminisering van sportieve ruimten.
Lees verder
Nieuwe uitdagingen voor de sportgeografie.
Lees verder
Bewegen, jongeren en hun omgeving.
Lees verder
Sport in sociaalruimtelijk perspectief
Lees verder
Sociaal-maatschappelijke impact van voetbalclubs
Lees verder
Varia
Duurzaam handelsmerk voor Oud-Berchem?
Lees verder
Onafhankelijk en transparant: crowdbased rankings.
Lees verder
Recensie
Handen ineen voor duurzamere mobiliteit.
Lees verder
Voorbij het integratiedenken
Lees verder
Vrije Ruimte
Corporaties, buurten en betaalbaarheid
Lees verder
Infographic
Populairste sporten onder volwassenen in Nederland en Vlaanderen
Lees verder