Volume 30 • Nummer 4 • 2014 • Maakbaar toerisme

In dit nummer bevindt AGORA zich in de zomerse sferen van vakantie, ontspannen tripjes en recreatieve dagjes uit. Toerisme wordt wereldwijd een steeds belangrijkere sector en op veel plaatsen zetten beleidsmakers in op de ontwikkeling van toerisme als motor voor economische groei. Wij achten de tijd rijp voor een kritische beschouwing van de maakbaarheid van toeristische bestemmingen. Zo belichten we de transformaties van oorlogslandschappen en industrieel erfgoed naar toeristische attracties, en brengen we in beeld hoe deze hun oorspronkelijke cultuurhistorische en functionele waarden hebben veranderd. Ook reflecteren we op de betekenis van cultuurlandschappen voor een aan veranderingen onderhevige plattelandseconomie. Maar niet alleen de maakbaarheid van toerisme wordt besproken, ook de grenzen aan die maakbaarheid. Wie profiteert er van toerisme en wie juist niet? Hoe blij zijn we nu eigenlijk als inwoners met een door toeristen overstelpte woonplaats en wat betekent dit voor de houdbaarheid van onze toeristische ontwikkeldrift?

Redactioneel
Barbaren.
Lees verder
Thema
Maakbaar toerisme: kansen en kaders.
Lees verder
Buiten de bubbel.
Lees verder
Amsterdam: het nieuwe Venetië?
Lees verder
Maakbaar toerisme in het Ruhrgebied.
Lees verder
Samenwerken voor een aantrekkelijk landschap.
Lees verder
De aantrekkingskracht van culturele hoofdsteden.
Lees verder
Varia
Maatschappelijke winst van het WK.
Lees verder
Place-making van ongedocumenteerde migranten in Italië.
Lees verder
Recensie
Hägerstrand blijft innovatief.
Lees verder
Een schat aan kennis.
Lees verder
Burgerinitiatief in krimpgemeenten.
Lees verder
Vrije Ruimte
Water en ruimite blijven verbonden.
Lees verder
Infographic
Europese culturele hoofdsteden & toerisme
Lees verder