Volume 30 • Nummer 3 • 2014 • (Re)Actie

Van de Egyptische burgers op het Tahrir-plein tot de wereldwijde Occupy-beweging, collectieve acties die de gevestigde sociale structuren in vraag stellen zijn brandend actueel. In dit nummer wil AGORA de ruimtelijke aspecten van sociale bewegingen in beeld brengen. We bekijken op welke manier sociale bewegingen een rol spelen in de sociale constructie van de ruimte en op welke manier ze de ruimte inzetten om hun boodschap duidelijk te maken. Acties zijn vaak een reactie op een gegeven ruimtelijkheid, waarbij de grens tussen actie en reactie niet altijd even duidelijk is. Bovendien zijn er veel meer manieren waarop ruimtelijkheid een rol speelt voor sociale mobilisatie dan de klassieke bezetting van een bepaalde plek. Zo hebben virtueel activisme en protestmarsen elk een heel eigen ruimtelijk karakter of reageren bepaalde bewegingen expliciet vanuit een bepaalde ruimtelijke agenda. Het nummer reflecteert over actuele vormen van verzet en plaatst ze tegelijkertijd binnen een historisch kader.

Redactioneel
Brood en spelen tegen reactie?
Lees verder
Thema
Ruimtelijkheid van collectieve actie
Lees verder
Mondialisering en de geografie van collectieve actie
Lees verder
Stedelijke bewegingen
Lees verder
Twee oevers, één vredespark?
Lees verder
David tegen Lange Wapper
Lees verder
Ruimte voor de strijd om het burgerschap
Lees verder
Actiegroepen, participatie en de overheid
Lees verder
Sociale bewegingen, acties en schaal
Lees verder
Varia
Landschap verdient ontwerp
Lees verder
Ruimtelijke ordening en grondpolitiek
Recensie
Veertig verdiepingen absurdisme
Lees verder
Belgische woonpaden ontrafeld
Lees verder
Afrikaanse mobiliteit onder de loep
Lees verder
Vrije Ruimte
Paradox van de Avantgarde
Lees verder
Infographic
Here’s the 99%: Occupy-protesten in kaart
Lees verder