Volume 30 • Nummer 2 • 2014 • Mobiliteitstransities

Ons huidige mobiliteitssysteem is op de lange termijn niet houdbaar en verandering is noodzakelijk, zo zeggen steeds meer vervoersexperts. Vanuit de vraagzijde wordt er steeds meer druk op het vervoersstelsel uitgeoefend: we leven langer, hebben per persoon gemiddeld meer auto’s, en reizen vaker en verder. Tegelijkertijd hebben we te maken met een milieuprobleem, omdat we teveel broeikasgassen uitstoten en teveel fossiele brandstoffen verbruiken. In dit nummer verkent AGORA wat ons te doen staat in het licht van deze grote uitdagingen. Eén ding is duidelijk: het traditionele ‘predict and provide’-credo voldoet niet meer. De vervoersplanologie kan niet meer volstaan met het volgen en extrapoleren van de trends van de afgelopen decennia. Voor een duurzame toekomst zal een transitie, een fundamentele verandering in de manier waarop we ons van dag tot dag verplaatsen, op den duur onontkoombaar zijn. Een kritische analyse van onze huidige vervoersplanologie is daarom noodzakelijk. Maar we kijken ook verder, de toekomst in. Een transitie naar duurzame mobiliteit is immers per definitie een langetermijnproject. In dit nummer verkennen we deze opgave: wat zijn de mogelijkheden voor een (radicale) transitie van ons huidige vervoerssysteem? En hoe zou de toekomstige mobiliteit in Nederland, Vlaanderen en daarbuiten er dan uiteindelijk moeten uitzien?

Redactioneel
Duivels dilemma der mobiliteit.
Lees verder
Thema
Een nieuw mobiliteitstijdperk.
Lees verder
Bredere wegen, bredere files?
Lees verder
Co-modaliteit cruciaal voor Vlaanderen.
Lees verder
De bloedsomloop van onze economie.
Lees verder
The Jetsons.
Lees verder
Rechtvaardigheid als raamwerk.
Lees verder
Gefixeerd op techniek.
Lees verder
Een hinderlijke paradox.
Lees verder
Parijse mode.
Lees verder
Mobiliteit als optie.
Lees verder
Varia
Starters in Amsterdam: nieuwe ongelijkheden?
Lees verder
Het publiek over openbare stadskunst.
Lees verder
De tuin als rijke belevenis.
Lees verder
Recensie
Ruimtelijke registers van activisme.
Lees verder
De floriade en haar kleine vossen.
Lees verder
Vrije Ruimte
Woningmarkthervormingen beroerd getimed.
Lees verder
Infographic
Modal split in Nederland en België: Aandeel vervoerswijzen in steden
Lees verder