Volume 29 • Nummer 4 • 2013 • Imago

Het imago van een plek is een product geworden dat stadsbesturen graag verkopen. De marketing die ze daarbij gebruiken doet soms niet onder voor die van een bekend cola-merk. Er is echter één groot verschil: we wonen in deze colafles. Het imago vormt wie we zijn en hoe we leven. In de omslag van een industriële naar een postindustriële samenleving is de scheidslijn tussen de gebruikswaarde en de belevingswaarde vervaagd: onze leefomgeving is steeds meer een verhandelbaar product geworden. Maar is de manier waarop overheidsbeleid heden ten dage wordt ingezet om imago’s van steden en buurten te verbeteren wezenlijk anders dan voorheen? Hoe sterk zijn de ongestuurde imago’s nog? Moeten zij het altijd afleggen tegen gestuurde imago’s? City marketing wordt ook ingezet om de trots van de bewoners te vergroten. Wanneer leidt zo’n gestuurde imagoverbetering tot vervreemding en verdrukking? In het themanummer ‘Imago’ laten we zien op welke (publiek-private) machtsconstructies deze gestuurde imagoveranderingen zijn gebouwd en waarom het voor overheden vrijwel onmogelijk is om af te zien van ruimtelijke marketing. Terwijl de overheidsbudgetten krimpen en corporaties in de uitverkoop staan, is een keuze voor de gesubsidieerde bouw van een markant gebouw of citymarketing moeilijk uit te leggen. Dit belastinggeld zou immers ook ingezet kunnen worden om werkelijke sociale problemen op te lossen. In dit nummer benaderen we alle kanten van imagoveranderingen op een kritische manier en duiken we ‘het veld’ in om te zien hoe de professionals er zelf over denken. Schaalniveaus staan in dit themanummer centraal omdat beeldvorming op verschillende niveaus heel anders kan werken.

Redactioneel
Redactioneel
Lees verder
Thema
Goede imago’s: doel of middel?
Lees verder
Laveren tussen lagen
Lees verder
Gaat er niets boven citymarketing?
Lees verder
Stedelijke ontwikkeling als imagovorming
Lees verder
Nieuwe imago’s dienen de middenklasse
Lees verder
Detroit: droom of nachtmerrie?
Lees verder
Citymarketeer in crisistijd
Lees verder
De stedelijke mascara loopt uit
Lees verder
Varia
Stereotype werkelijkheden
Lees verder
“We missen de schapen”
Lees verder
Veerkracht en ruimtelijke planning
Lees verder
De geplande stad
Lees verder
Recensie
Gespleten burgerschap in verenigd Europa
Lees verder
Ruimte voor seksualiteit
Lees verder
Vrije Ruimte
Samen anders veranderen
Lees verder
Infographic
Het toeristisch imago van steden in Nederland & Vlaanderen
Lees verder