Volume 29 • Nummer 3 • 2013 • Ouderen

In Nederland en België worden steeds meer mensen oud. Het is niet voor niets dat politieke partij 50Plus en Omroep MAX de laatste jaren steeds meer leden krijgen. De gevolgen van de vergrijzing worden in de media vaak in economische termen beschreven: de zorgkosten rijzen de pan uit en pensioenherzieningen lijken onvermijdelijk. Maar dat is niet het hele verhaal. De vergrijzing heeft ook belangrijke ruimtelijke gevolgen. Deze gevolgen staan in dit AGORA themanummer ‘Ouderen’ centraal. We staan stil bij de ruimtelijke gevolgen van het gedrag van de ouderen van nu, die mobieler, vitaler en hoger opgeleid zijn dan ooit te voren. Zij trekken er vaker op uit dan eerdere generaties en zorgen daarmee voor een grotere en andere belasting van ’s lands wegen, fietspaden en parkeerplaatsen. Niet alleen het gedrag, maar ook de behoeften van ouderen zijn anders vergeleken met vroeger. Deze behoeften vragen om ruimtelijke aanpassingen, zoals verbeteringen van de toegankelijkheid van gebouwen en de bouw van levensloopbestendige woningen. Maar wie is verantwoordelijk voor deze aanpassingen in de ruimte? De gemeente, woningcorporaties of de ouderen zelf? Eén van de belangrijkste wensen van ouderen is zo lang mogelijk zelfstandig te wonen. Gelukkig maar, want door de huidige bezuinigingen in de zorg is de toegang tot bijvoorbeeld verzorgingstehuizen beperkt. Veel gemeenten investeren daarom in woonservicegebieden. Maar zijn deze woonservicegebieden wel de juiste oplossing voor de specifieke problemen van ouderen op het platteland en in de stad? En wat is belangrijk in de woonomgeving voor het welbevinden van ouderen? Sommige ouderen verhuizen liever naar het buitenland. Waarom? En doen Vlaamse ouderen dit om andere redenen dan Nederlandse ouderen?

Redactioneel
Redactioneel: Oud
Lees verder
Thema
Ruimte voor ouderen
Lees verder
Actief oud
Lees verder
Gezond en gelukkig wonen
Lees verder
Ankerpunten voor Rotterdamse ouderen
Lees verder
Woongemeenschap voor Caribische ouderen
Lees verder
Transnationaal ouder worden
Lees verder
Aal goud?
Lees verder
Als je ver weg woont…
Lees verder
Varia
Waarom suburbaniseren wij?
Lees verder
Heffing op scheefwonen
Lees verder
Dogma’s rond scheefwonen niet effectief
Lees verder
Vermaak en vertier onder toezicht
Lees verder
Recensie
Een (h)eerlijke nieuwe wereld?
Lees verder
Festivals als citymarketing?
Lees verder
Vrije Ruimte
Regie over de ruimte
Lees verder
Infographic
Groei 65-plussers tussen 2013 en 2030
Lees verder