Volume 29 • Nummer 2 • 2013 • Groene ruimte

Uit diverse onderzoeken blijkt het belang van groen voor leefbaarheid, de waarde van onroerend goed en sociale veiligheid in de stad. Echter, geen enkele gemeente ontkomt aan bezuinigingen, ook niet op het openbaar groen. De terugtrekkende gemeente wil onder het mom van ‘gedeelde verantwoordelijkheid’ bewoners en bedrijven meer betrekken bij de aanleg, het beheer en onderhoud van groen. Zelf nemen bewoners ook steeds vaker het heft in handen als het gaat om het (snipper)groen in hun buurt. Groene bewonersinitiatieven zoals buurtmoestuinen, guerilla gardening, geveltuinen, het adopteren van groen en groene daken zijn wereldwijd in opmars. Deze initiatieven worden toegejuicht omdat ze sociale cohesie, natuur- en voedseleducatie en gezondheid zouden bevorderen. Maar gelden deze effecten voor de hele buurt of stad of alleen voor de deelnemers van het initiatief? Hoe (on)gewoon is het dat bewoners voor de openbare ruimte in hun omgeving zorgen? En hoe kan de gemeente inzetten op bewonersparticipatie als er tegelijkertijd een bezuinigingsopgave ligt? In dit themanummer belichten verschillende auteurs hoe stedelijk groen gecreëerd en onderhouden wordt en welke participatievormen hierin zijn te ontdekken.

Redactioneel
Redactioneel: Meanderen
Lees verder
Thema
Samen werken aan een groene stad
Lees verder
Coproductie: ‘loss’ of oplossing?
Lees verder
New York groener door privaat initiatief
Lees verder
Culemborgse pioniers van het zelfbeheer
Lees verder
Buurtmoestuinen in kaart
Lees verder
Zelfbeheer als katalysator voor ecologisch begrip
Lees verder
Varia
Broodheren en geëngageerde academici
Lees verder
Plaats maken in de tussentijd
Lees verder
Systemische benadering: sleutel tot succes?
Lees verder
Asociale sociale stadsontwikkeling
Lees verder
De bron van planningstheorie
Lees verder
Recensie
Nieuwe steden op de kaart
Lees verder
Tussen ratio en verbeelding
Lees verder
Whisky als motor voor toerisme?
Lees verder
Vrije Ruimte
Denkend aan de Lange Wapper
Lees verder
Infographic
Het stedelijk openbaar groen in Amsterdam
Lees verder